Køer langs motorvejen

KVÆGFOKUS: En flok Limousine dyr afgræsser et areal langs Gudenåen ved Randers. Fra hegnet ud til motorvejen er der kun ganske få meter.

Jens Ole Schøler har en flok af sine Limousine kvier til at afgræsse et areal klods op af motorvejen. Han gjorde sig flere overvejelser inden han valgte at lukke sine kvier ud på arealet.

- Jeg tog ud for at se arealet, inden jeg sagde ja, for jeg ville se hvordan hegnet var lavet, og om sikkerheden var i orden, fortæller Jens Ole Schøler.

Hegnet var lavet af Lars Hansen fra Poda hegn i Randers.

- Op mod motorvejen har vi lavet to hegn. Yderst mod motorvejen er der et vildthegn og en meter inde på marken står ko-hegnet, fortæller Lars Hansen.

Læs mere om Jens Ole Schøler og Lars Hansen i dagens udgave af Effektivt Landbrug.

Læs også