Pas på øjnene

Nye lovkrav til landbruget betyder, at gylle udbragt med slæbeslanger skal tilsættes svovlsyre, derfor bør man beskytte sine øjne.

Nye lovkrav gør, at gylle udbragt med slæbeslanger skal tilsættes svovlsyre, hvilket kræver stor sikkerhed.

Det vil ikke blot have betydning for landbrugets traktorer, som skal være udstyret med svovlsyre i en særlig tank på fronten af traktoren, når gyllen køres ud. Men også for medarbejderne. Gylle, der spredes med slanger, skal nemlig tilsættes svovlsyre for at nedbringe fordampning af kvælstof til luften og nedsætte lugtgenerne ved den udlagte gylle.

Ifølge Region Syddanmark er svovlsyre ikke et problem i forbindelse med jordforurening men snarere et problem at håndtere. Svovlsyre er nemlig meget ætsende, og hvis uheldet er ude, kan det gøre store skader på både øjne og hud.

Den praktiske førstehjælp er helt afgørende for skadens omfang – specielt ved øjenuheld med syrer og baser.

Ætseskader er ofte alvorlige, og ætsningen sker indenfor kort tid. Derfor er en hurtig, øjeblikkelig og effektiv indsats utrolig vigtig.

Ved ulykker med syrer og baser gælder det om, at væsken i øjet hurtigst muligt neutraliseres til det normale pH-niveau på 7,4. Jo stærkere syren eller basen er, jo længere tid tager det.

 

Med pH Neutral er hjælpen nær

pH Neutral er en effektiv 4,9 procents fosfatbuffer, der hurtigt neutraliserer selv meget stærke syrer og baser.

1 dråbe stærk svovlsyre neutraliseres med omkring 20 milliliter pH Neutral. For at opnå tilsvarende neutralisering af øjet skal der bruges langt større mængder almindeligt vand eller 0,9 procents Natriumklorid til øjenskylningen. Ifølge administrerende overlæge, dr. Med. Leif Corydon, øjenafdelingen Vejle Sygehus, skal der ofte skylles helt op til en time med almindeligt vand eller isotonisk saltvand.

pH Neutral er CE-mærket i henhold til reglerne for medicinsk udstyr og naturligvis steril, så der ikke tilføres bakterier til øjet under skylningen. Efter skylning med pH Neutral anbefaler firmaet bag, at øjenskylningen fortsættes med almindelig

0,9 procents Plum Øjenskyller til man er i kontakt med læge eller skadestue.

pH Neutral fås i flere forskellige størrelser og til skylning af ét eller begge øjne samtidigt. Flaskerne er udstyret med ergonomisk øjenkop, udførlig skyllevejledning og kan monteres i traktorens førerhus eller der, hvor svovlsyren skal fyldes på tanken. Så er det altid lige ved hånden, hvis uheldet skulle være ude.

Produkterne forhandles af Plum A/S 

 

 

 

Læs også