Ministre i nyt samråd om randzonerne

Justitsministeren og fødevareministeren skal onsdag aften redegøre for lovligheden ved randzoneloven.

Onsdag aften kl. 19.30 går det endnu engang løs på Christiansborg, når politikerne i folketingets fødevareudvalg tager en ny runde omkring randzoneloven.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S), der også i sidste måned var åbent samråd om emnet er sammen med justitsminister Morten Bødskov (S) skal således redegøre for om den proces, som fødevareministeren har lagt op til forud for ikrafttrædelse af randzoneoven, opfylder de basale retssikkerhedsmæssige hensyn.

Det gælder hensyn som »at kende sin retsstilling« samt »forudsigelighed i lovgivningen«, når kortgrundlaget ikke er fuldstændigt.

Det er Lene Espersen (K) og Erling Bonnesen (V), der har indkaldt ministrene til samrådet.

Læs også