Indkøbsforening sænker renten

Indkøbsforeningen Fyn udlånte 2,3 millioner kroner til 25 landmænds indkøb af maskiner eller andet udstyr.

På Indkøbsforeningen Fyns generalforsamling, som for nylig blev afholdt på Landbogården i Tarup, kunne formanden, Gunnar Damholt, Faaborg, berette om et stille og roligt år med et udlån på cirka samme niveau som sidste år - i alt 25 kontrakter og et samlet udlån på 2,3 millioner kroner.

Gunnar Damholt bemærkede, at man måske kunne overveje at nedsætte udlånsrenten fra de nuværende 5,00 procent til 4,00 procent, idet der er en del kapital, der ikke er udlånt. Generalforsamlingen vedtog efterfølgende at nedsætte renten til 4,00 procent for udlån, der foretages efter 1. april 2012.

Velkonsolideret
Årets resultat var efter fornødne hensættelser 68.507 kroner, hvilket er ca. 17.000 kroner bedre end sidste år. Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af 2011 12.113.535 kroner. Indkøbsforeningen har stort set ingen gæld og betegnes derfor som velkonsolideret.

Til bestyrelsen genvalgtes Egon Andreasen, Ørbæk, Henrik Torpegaard Hansen, Vester Skerninge, Benny Bonde, Broby, og Poul Erik Nielsen, Haarby. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Gunnar Damholt, Faaborg, Hans Peter Lundsgaard, Ringe, og Birgit Madsen, Ullerslev.

Læs også