Trofast indsats for indkøbsforening

Langeland-Ærø Indkøbsforening skifter formand. Kai Christiansen, Ormstrup, har været 37 år i bestyrelsen, heraf 31 som formand.

Der var godt grundlag for en scrapbog om en landmands mangeårige, organisatoriske engagement, da familielandbrugeren, Kai Christiansen, Ormstrup på Sydlangeland, i forrige uge stoppede som formand for Langeland-Ærø Indkøbsforening.

Muligheden var også blevet benyttet, da den afgående formands efterfølger, Asger Kristensen, Kædeby, kunne overdrage et stort album med minder fra Kai Christiansens aktive indsats.

Efter den overraskende modtagelse kan Kai Christiansen nu efterfølgende nyde opmærksomheden hjemme, og han kan her læse i indledningen: »Langeland-Ærø Indkøbsforenings bestyrelse, kasserer og driftsleder takker dig for næsten 37 års medvirken til at lette tilværelsen for landmænd på Langeland og Ærø«.

Æren for det store arbejde med scrapbogen tilfaldt ikke Asger Kristensen, men hans ægtefælle, Lis Kristensen, som var den kreative sjæl, der havde samlet billeder og klip fra Kai Christiansens deltagelse i mange begivenheder som aktiv familielandbruger. Såvel selskabeligt på udflugter som organisatorisk til møder.

Ens rente for alle lån
- Da jeg tilbage i 1975 sagde ja til arbejdet med at hjælpe nogle landmænd med billige penge, var jeg meget optaget af, at alle kunne låne til samme rente og afdragsregler uanset bedrift, fortæller Kai Christiansen.

Sådan er det fortsat, men lånereglerne for beløbs- og arealstørrelser er naturligvis tilpasset tidens udvikling. Det gælder også renten, men den er altid ens for lånene. Aktuelt er den på fire procent, og dermed i den lave ende i forhold til alle landets indkøbsforeninger.

- Foreningen for de 146 låntagende medlemmer er ikke tiltænkt at give overskud. Bliver der et mindre overskud, indgår det i reservefonden, som er egenkapitalen til udlån, og dermed til gavn for landmændene, nævner Kai Christiansen.

Han fremhæver, at forretningsgangen betyder, at der aldrig har været tab på over 10.000 kroner, og det ligger mere end 20 år tilbage, da der også var udlån til kreaturer. Nu er det fortrinsvis lån til traktorer, maskiner og redskaber.

Liv med betroet virke
- Når jeg er tæt på at fylde de 80 år til sommer, så var det på tide at stoppe. Jeg havde heller ikke forventet at være aktiv i indkøbsforeningen i så mange år, og tilmed som formand i 31 år, siger Kai Christiansen, der må konstatere, at det er i halvdelen af foreningens eksistens efter oprettelsen i 1950.

Når det er blevet til en stor scrapbog hænger det også sammen med, at Kai Christiansens aktivitet også har rakt længere ud i organisationsarbejdet end for Indkøbsforeningen.

Fra landbruget på Tre Høje, som er vejnavnet, da der ligger tre gravhøje for enden af vejen, har Kai Christiansen haft arbejdsmæssigt overskud til mange andre opgaver. Dels i den helt lokale Tryggelev-Fodslette Husmandsforening og i De langelandske Husmandsforeningers Hovedkreds.

- Pudsigt nok blev det som medlem af planteavlsudvalget, selv om jeg som husmand allerede dengang havde en forholdsvis stor svineproduktion, men det blev så også med Indkøbsforeningen jeg fik mit væsentligste virke, bemærker Kai Christiansen.

Oplevelser for livet
Tiden har givet mange oplevelser i livet for Kai Christiansen. Svineproduktionen førte nemlig inden nedlæggelse af Langelands Andels Svineslagteri til ni års bestyrelsesarbejde efterfulgt af år i Expo-Fyn, Tulip og sidst repræsentantskabet i Danish Crown.

- Jeg havde aldrig forestillet mig at slutte med at køre til Randers, fordi jeg producerede grise på Langeland. Andre mødesteder på grund af tillidshverv har det også været ud over landet samt en tur til England, glæder Kai Christiansen sig over.

- Den faglige, menneskelige, kulturelle og sociale kontakt, der har været i min tilværelse, er i stor grad værdsat. Ikke mindst når man i en høj alder stadig har sit helbred. Det giver også mulighed for at pleje kortinteressen, når der spilles bridge om torsdagen, siger Kai Christiansen.

Hans slutkommentar bliver nu bekymringen for, at mange af de unge, der også brænder for landbruget, ikke længere har gode udsigter til at kunne etablere sig som selvstændige. En tilværelse, som han sammen med ægtefællen Inga, har nydt så meget godt af.

Læs også