Minister fejer randzonekritik af bordet

- Det hele foregår i god ro og orden. Men ingen har patent på vores natur, og jeg ser frem til eventuelle retssager med fuldstændig sindsro, lød det fra Mette Gjerskov under 1. behandlingen af randzoneloven i går i Folketinget.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) slog i går fra Folketingets talerstol fast, at der ikke er noget at komme efter i hverken juridisk eller politisk forstand i relation til randzoneloven.

- Der er intet hastværk. Det hele foregår i god ro og orden. Der er ingen panik vedrørende offentlighedens adgang. Det fungerer derude. I god ro og orden. Og jeg kommer ikke og beder landmændene om at pleje naturen eller noget andet. Folk må leve med naturen, som den er, pointerede Mette Gjerskov.

- Jeg tager lodsejernes bekymringer alvorligt. Men jeg ved ikke, hvad der er for en usikkerhed, der skulle være. Det her er en lov, som er fremsat på fuldstændig normal vis, lød det fra ministeren.

Ingen krænkelse
Gjerskov tilføjede, at der med sikkerhed ikke tale om en krænkelse af grundloven og af ejendomsrettens ukrænkelighed, når offentligheden får adgang til randzonearealerne.

- Ingen har patent på vores natur, og jeg ser frem til eventuelle retssager med fuldstændig sindsro. Men skulle en domstol - fuldstændig imod hvad vi forventer - træffe en anden beslutning, må jeg jo ændre loven. 

- Og hvis lovgivningsarbejde skulle vise sig ikke at foregå, som det skal, må det tages af bordet. Den retssikkerhed har vi her i landet. Sådan er det, pointerede Mette Gjerskov.

Læs også