LHN-kunder tjener mere end gennemsnittet

Kun få landmænd i den sønderjyske landboforening LHN kommer i knibe i de kommende år, vurderer direktør.

Landboforeningen LHN oplever ikke det samme dystre billede som Sønderjysk Landboforening, der forleden meldte ud, at fremtiden for sønderjysk landbrug tegner »sort«, og at hver tredje kvægbrug og hver femte svinebrug står over for meget store udfordringer, hvis de skal undgå lukkedøden inden for fem år - medmindre deres vilkår ændrer sig til det bedre.

- Vi kan ikke genkende denne situation blandt vores kunder. Vi kan ikke engang få øje på den. Så vi er lodret uenige med Sønderjysk Landboforening i, at fremtiden tegner sort, og at mange landbrug risikerer at lukke. Tværtimod har vi flere kunder, som har forbedret deres resultat med omkring en million kroner i 2011, siger direktør i LHN, Tage Hansen.

Han forklarer, at blandt LHN’s 500-550 kunder er der under en håndfuld, som kræver en turnaround for at overleve i de kommende år.

- Et meget konservativt gæt er, at selv hvis renten skulle stige med et procentpoint som gennemsnit over fem år, og alle andre faktorer forbliver uændrede, ville under 10 procent af vores kvægbrug have store problemer med at overleve, fastslår Tage Hansen. I Sønderjysk Landboforening er tallet 40 procent.

Forsigtige
Tage Hansen mener, at de pæne tal i LHN primært er landmændenes fortjeneste.

- De har udvist forsigtighed, hvilket deres rådgivere har støttet dem i. Kun meget få af dem er engageret i spekulationsforretninger. Det er en medvirkende årsag til, at vores kvægbrugere i 2011 tjente tæt på en halv million kroner mod landsgennemsnittet på 150.000 kroner ifølge foreløbige tal, siger Tage Hansen, der gør opmærksom på, at kvægbrugeren i LHN er lidt større end gennemsnitskvægbrugeren i Danmark.

LHN's landmandskunder er desuden kendetegnet ved at have mindre gæld end gennemsnitslandbruget, på trods af at de altså i gennemsnit er større end landsgennemsnittet.

Ser positivt ud
Tage Hansen melder om flere kunder, der har fået reduceret i deres rentemarginaler i den seneste tid. Og stiger landbrugets produktpriser mærkbart, vil krisescenariet helt forsvinde for alle landmændene i LHN, vurderer han.

- Det skal vi huske på i øjeblikket, hvor der bliver snakket meget nede i kulkælderen, siger direktøren.

På trods af strukturudviklingen har LHN haft en nettotilgang på samlet set 60-75 kunder i løbet af de seneste fire år, oplyser foreningen.

Læs også