Randzoner kan være spild af penge

Politikerne risikerer at spilde skatteborgernes penge ved at gennemtrumfe 10 meter randzoner uden at se på lokale forhold, vurderer eksperter.

At etablere randzoner langs danske vandløb kan være spild af penge, hvis ikke randzonernes bredde tilpasses lokale forhold.

Det mener flere eksperter, der nu opfordrer politikerne til at lave grundige lokale analyser i stedet for at gennemtrumfe en ensartet etablering af 10 meter randzoner, som den nye lov kræver.

- En tidligere screening af randzoners evne til at tilbageholde fosforudledningen fra 130 marker viser med al tydelighed, at der er stor risiko for, at det jordbundne fosfor passerer selv ti meter randzoner, hvorimod der på andre marker ikke er grund til at etablere ti meter brede randzoner. Altså er randzoner et stærkt virkemiddel, som kan tilgodese både natur-, miljø-og produktions interesser, men kun hvis deres udformning tilpasses de lokale forhold, forklarer Irene Asta Wiborg, projektchef i Videncentret for Landbrug, på videncentrets hjemmeside.

Der mangler en plan
Irene Asta Wiborgs konklusion blev ifølge en artikel på Videncentrets hjemmeside allerede publiceret i 2010, hvor hun skrev en artikel om randzoners virkninger sammen med Brian Kronvang, Annette Battrup-Pedersen og Goswin Heckrath fra Aarhus Universitet.

I artiklen slår de fire eksperter fast, at hvis randzoner skal have en gavnlig effekt på vandmiljøet, så skal der tages hensyn til lokale forhold og indhentes mere viden om deres virkning.

- Der mangler en overordnet planlægning i forhold til etablering af randzoner. Der mangler viden om deres multifunktionalitet i forhold til natur i vand og på land, miljø og friluftsliv i landskabet og om deres udvikling set over en længere tidshorisont, uddyber Irene Asta Wiborg, på www.vfl.dk.

Læs også