Bondestenalderhus er

Jorden under Danish Crowns kommende kreaturslagteri ved Holsted har afsløret masser af spændende arkæologi. En af overraskelserne er et stort bondestenalderhus.

Da arkæologerne i efteråret tog fat på gravearbejdet på slagterigrunden nord for motorvejen ved Holsted, lagde den ledende arkæolog, Lars Grunvad, overfor Landbrug Syd ikke skjul på, at der ville blive fundet noget - det havde forundersøgelserne vist.

Det var dog ikke alt, der var »afsløret« på det tidspunkt. Tværtimod.

- Vi har fundet et stort bondestenalderhus fra omkring 2200 f. Kristi fødsel, og det har overrasket os meget. Samtidig er det det største hus, der nogensinde er fundet syd for Horsens og et sted ned i Tyskland, fortalte Lars Grunvad til avisens udsendte i forbindelse med åbent hus arrangementet.

Det hus var ikke ventet, men en del af de øvrige fund kommer ikke som den helt store overraskelse, men der er måske fundet mere end ventet, og der er mere på vej.

- Der er i hvert fald tre teglovne over på det næste område, som vi skal i gang med efter påske, noterer Lars Grunvad.

Fandt gravplads
De arkæologiske undersøgelser på det område, der skal huse selve slagteriet, er afsluttet, og jorden skal jævnes ud igen. Dermed er der skabs basis for, at Danish Crown kan starte byggeriet, hvis de ellers vil.

Forberedelserne er gjort, men endnu har Danish Crowns bestyrelse ikke truffet den endelige afgørelse om byggeriet. Afgørelsen ventes truffet i slagterigigantens bestyrelse i starten af maj, men koncernen var med som arrangør, da der blev holdt åbent hus.

Der blev fortalt om, hvordan byggeriet skal se ud, så der arbejdes tydeligt hen mod en beslutning om et ja til et nyt storslagteri.

Foreløbig er der fundet masser af ting, der fortæller om fortiden på stedet. Det gælder aftegningerne af flere huse, et par teglovne, en gravplads med 40 grave og en gravhøj og forskelligt andet, men der er ikke fundet meget keramik.

Læs også