Vild forvirring over randzonekort

De ufuldstændige og fejlbehæftede randzonekort er et rystende studie for landmændene, der ikke aner om de er købt eller solgt.

Når landmænd linker sig ind på www.viskort.dk via NaturErhvervstyrelsens anvisninger over de vandløb og søer, der efter kriterierne forventes omfattet af randzonekravet, venter der dem en overraskelse.

- Konsulenterne er blevet kimet ned efter offentliggørelsen af kortmaterialet tidligere på ugen. Lige nu er vi faktisk i tvivl om, hvorvidt det hele er skudt tilbage til start, fordi der er varslet en ny høring, siger formand for planteavlsudvalget i Agri Nord, Rene Lund Hansen, direkte fra et bestyrelsesmøde i foreningen i går eftermiddag.

Rene Lund Hansen er rystet over de mange fejl i kortmaterialet for det område, han som lodsejer og formand for Nørrekær Enge Pumpelaug nær Løgstør, kender som sin egen bukselomme.

- Med på kortet er grøfter, der netop er nedprioriteret til stærkt modificerede vandløb, og nogle af mine kolleger mener at have fået udpeget randzonekrav på de grøblerender, de laver hvert år, efter at marken er tilsået. Det her får os til at overveje rørlægning af de små render og grøfter, og det var vel ikke meningen.

Modsat politiske udmeldinger
Sammenlagt afvandes 3.200 hektar i Nørrekær Enge, hvor der bag et 12 kilometer langt dige langs Limfjorden er skabt et meget frugtbart landbrugsareal. Området er desuden kendetegnet som et frodigt naturområde med masser af vildt.

Ifølge kortet skal områdets 72 kilometer kanaler omfattes af randzonekravet, hvilket betyder, at der med 10 meter bræmmer bliver tale om at tage et areal på 144 hektar ud af drift.

- Vores jurist kan dog ikke få det til at passe. Indenfor rammen af de varslede 50.000 hektar randzoner bliver der slet ikke plads til 10 meter bræmmer med alle de vandløb og grøfter, der er udpeget.

- Det her er elendigt embedsmandsarbejde, og jeg tror slet ikke politikerne står bag det makværk, der er sendt ud. Det er jo stik imod de politiske udmeldinger, vi er stillet i udsigt, mener Rene Lund Hansen.

 

Læs også