Misforstået dyrevelfærd vil stoppe dansk fåreavl

Dyrevelfærdskontrollen forlanger læskure til får, men fårene bruger dem ikke, lyder det fra lammeproducenterne, og den unødvendige fordyrelse truer nu fårenes rolle som naturplejer og afgræsser af landbrugsafgrøder.

Det er en dag med rygende blæst og bidende kulde på en mark i Salling, hvor Effektivt Landbrugs udsendte har sat en flok får stævne, der er ved at afgræsse en frøgræsmark for planteavler Anders Spanggård, Spøttrup.

Ikke overraskende er fårene er fuldstændig upåvirkede af den bidende kulde, men det er til gengæld hverken avisens udsendte, eller den lammeproducent og planteavler, som fårene er ved at udrette dagens dont for.

Fårene trasker op på den højeste top på marken for bedre at kunne tage den lille flok på fire personer bedre i øjesyn, som til gengæld står frysende og forsøger at holde sig i læ af lammeproducent Niels Lomborgs trailer.

Anders Spanggård, Niels Lomborg fra Kølby ved Nibe og bestyrelsesmedlem i Danske Lammeproducenter, Sven Joensen, Herning, er mødt op på marken for at tale om en afgræsningsform som er i fare for helt at forsvinde, og Effektivt Landbrug er inviteret med.

Det, der bekymrer de tre landmænd, er, at grebet tilsyneladende er ved at strammes om reglerne for udegående får, og konsekvensen kan meget vel blive nådestødet til det sidste erhvervsmæssige fårehold i Danmark.

Misforstået dyrevelfærd
- På nær får og visse heste og kreaturer, skal udegående dyr have adgang til læskure om vinteren, men strengere kontrol, hvor folk får pålagt at etablere læskure eller tage fårene ind, fortæller bestyrelsesrepræsentant i Danske Lammeproducenter, Sven Joensen.

Det mener man i Danske Lammeproducenter er misforstået dyrevelfærd i forhold til får, som - i kraft af sin tykke ulddække - jo netop har det bedst, når det er koldt. Og i foreningen ses der med bekymring på, at myndighederne på den måde handler stik imod dyrenes naturlige behov..

Læs også