80 fynske millioner sparet

Siden overtagelsen af S.A.B. har Danish Agro sparet omkostninger, svarende til overskuddet i det sidste selvstændige regnskabsår for det midlertidige aktieselskab.

Selv om tilværelsen for Fyns sidste tilbageblevne store, selvstændige andelsgrovvareselskab sluttede brat i sommeren 2009 med et underskud på 159 millioner kroner, så er historien endt lykkeligt alligevel.

Ved regionsmødet i forrige uge kunne Danish Agro A.m.b.A., som overtog S.A.B Am.b.A., opgøre »bodet« med et slutresultat på godt 81 millioner kroner i 2011, eller svarende netop til den omkostningsbesparelse, som der er hentet ved overtagelsen for to og et halvt år siden.

Danish Agro overtog dengang det nødlidende fynske andelsgrovvareselskab ved kun at lade andelshavernes kapital på godt 41 millioner kroner forblive i selskabet, og rykke driften over i et nyt aktieselskab, Danish Agro Fyn A/S.

Fra et resultat på minus 159 millioner kroner i det famøse 2009 og omkostninger på 177 millioner kroner, er det lykkedes at fastholde omsætningen på godt en milliard kroner hvert år siden, og samtidig reducere omkostningerne med 82 millioner kroner.

Derfor kan Danish Agro Fyn A/S med god samvittighed lukkes ned, og indlemmes helt i Danish Agro A.m.b.A., hvilket er sket med virkning fra 1. januar 2012.

Succeshistorie
- Det er en succeshistorie, som vi alle kan være godt tilfredse med. Vi står i dag med en trimmet fynsk virksomhed og organisation i rigtig gode rammer, hvor der nu kan sættes alle kræfter ind på udvikling, lød det fra Danish Agros øverste chef, Chr. Junker, da han på mødet aflagde den sidste regnskabsberetning for det fynske aktieselskab.

Det faktum, at det fynske overskud svarer til en fjerdedel af koncernens resultat, ville tidligere formand for hedengangne Stenstrup-Lunde Foderstofforening, Erik W. Rasmussen, dog gerne have uddybet.

- Situationen var alvorlig. Vi fik reddet landmændenes penge og virksomheden, og trods finanskrisen og skrappe konkurrenceforhold har vi kunnet løftet værdierne, så vi i dag står med en stærk virksomhed fremadrettet, svarede Chr. Junker.

Genvalg
Selskabsændringerne får ikke i første omgang indflydelse på den folkevalgte ledelse, idet den fynske valgkreds fortsat har to medlemmer, som tilfældet var i aktieselskabet. Det er Kaj Ivan Larsen, Haarby, samt Kurt Landtved, Ringe ved Nr. Højrup, som var på valg ved regionsmødet og blev genvalgt uden modkandidater.

Dog slanker Danish Agro-koncernen fra næste år bestyrelsen, til kun ni folkevalgte og en medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem mod de nuværende 23 medlemmer. Derfor skal der på næste års regionsmøder, herunder det fynske, kun vælges et medlem hvert sted.   

Samtidig er det også besluttet, at med en forventelig soliditetsgrad på over 25 procent vil der fra næste år blive udbetalt overskud til andelshaverne.

I 2011 hentede Danish Agro-koncernen en stor del af sin indtjening ved sideaktiviteter og i udlandet. I kategorien sideaktiviteter hørte det fynske aktieselskab, som nu er opløst, sammen med ikke mindst mange succerige udenlandske aktiviteter.

Netop i udlandet ligger potentialet for øget indtjening i de kommende år. Ifølge en ny 2016-plan er målet for Danish Agro at være en 50 procent større virksomhed, dels via organisk vækst, og dels gennem indgåelse af strategiske samarbejder med få, udvalgte grovvareselskaber.

Af 2011-regnskabet, som blev gennemgået på regionsmødet på Odense Congress Center, fremgik det, at koncernomsætningen nåede op på 15,8 milliarder, og resultat var ialt på 363 millioner kroner.

Udenlandsk vækst
I de seneste år har Danish Agro indgået i en række fusioner i Danmark, og det har været det rigtige at gøre, pointerede direktør Chr. Junker på mødet.

- Fusionerne har hver gang lagt pres på selskabets soliditetsprocent, men der er rentabilitet i investeringerne, fordi de har fjernet en masse unødige omkostninger til gavn for de danske landmænd, understregede han, men vurderer, at mulighederne for at vokse i Danmark vil være relativt begrænsede fremover.

- Væksten skal først og fremmest komme fra vore udenlandske selskaber. Vi har sået en del frø rundt om i Europa, og de er klar til at vokse og være med til at øge indtjeningen yderligere, og dermed hente flere penge hjem til ejerne, de danske landmænd, påpegede direktøren.

Læs også