Frøsalget fortsætter med mindre egenkapital

Ja til udbetaling af en del af egenkapitalen til medlemsforeningerne - men nej til salg af Frøsalget ved selskabets generalforsamling i Brørup.

Debatten bølgede frem og tilbage, for og imod, da Frøsalget holdt sin generalforsamling på markedsrestaurationen i Brørup. Spørgsmålet handlede i første omgang om, hvorvidt godt 7,5 millioner af den i alt 15 millioner store egenkapital i selskabet skulle udbetales og fordeles mellem de 42 foreninger bag selskabet, sådan som det blev besluttet tilbage i 2009 skulle være muligt.

De 7,5 millioner kroner udgør medlemmernes andelshaverkonti, og har de seneste år været et tilbagevendende debatemne og stridsspørgsmål på den årlige generalforsamling.

I går sagde medlemmerne ja til de vedtægtsændringer der skulle til, og senere ja til udbetalingen af pengene, der betyder at Frøsalgets egenkapital halveres, men stadig er stor nok til selskabets fortsatte drift.

Medlem af bestyrelsen Jørgen Bruun sagde efter afstemningen, at der nu vil påbegyndes et langt og omstændeligt arbejde med fordelingen, da en stor del af egenkapitalen står i aktier og obligationer. Han vurderer at udbetalingen, der svarer til et gennemsnit cirka 180.000 kroner per medlemsforening derfor formentlig først vil kunne udbetales til efteråret.

Samtidig skulle medlemmerne tilkendegive, hvorvidt man ønskede at bestyrelsen skulle arbejde hen imod salg af selskabet eller fortsat drift i den nuværende form.  Og også her var meningerne delte i debatten op til afstemningen, hvor blot ni stemmer afgjorde tilkendegivelsen. 64 stemte nej til salg, mens 53 stemte ja til et salg.

Forud for afstemningen understregede formand for bestyrelsen i Frøsalget, Hans Pedersen Schmidt, at der var tale om en tilkendegivelse og ikke en beslutning for eller imod salg, da en beslutning om salg ville kræve en ekstraordinær generalforsamling.

Direktør stopper
Omkring 150 var mødt op til generalforsamlingen , hvor det også officielt blev bekendtgjort, at direktør gennem 17 år, Per Korsgård, efter eget ønske i år stopper som direktør på grund af alder.

En kendsgerning som blev kommenteret af flere under debatten, da mange mener det bliver svært at finde en direktør, der kan løfte opgaven efter Per Korsgård.

Netop Per Korsgård gennemgik virksomhedens regnskab, der viste en omsætning i 2011 på knap 19,4 millioner kroner - en stigning fra 18,7 millioner året før. Resultatet blev en minus på knap 700.000 kroner mod et plus på godt 1,5 millioner kroner i 2010. Her var det især finansielle omkostninger, der var steget fra blot 104.000 kroner til 1.625 millioner kroner.

- Havde vi ikke haft de tab, ville bundlinjen have set meget bedre ud, konstaterede han.

Læs også