Minkavler slipper for bøde

Vendsysselsk minkavler vandt i går sin sag i byretten efter han ikke ville acceptere at skulle have overtrådt dyrevelfærdsloven. Minkdyrlæge, der vil have gjort op med nultolerancen i kontrollen, jubler.

Et halvt år efter Fødevarestyrelsens veterinære rejsehold kom forbi til uanmeldt kontrolbesøg på minkavler Leif Christensens farm i Vendsyssel, hvor han umiddelbart efter blev sigtet af politiet for at overtræde dyrevelfærdsloven, er sagen nu foreløbig afsluttet.

Byretten i Hjørring har således i går frikendt Leif Christensen for at have brudt loven. Dommen får hans dyrlæge Ivan Christiansen, der i sidste uge vidnede i retten til fordel for minkavleren, til at juble.

- Det er en meget stor glæde for mig, at han er blevet frikendt. Det er utrolig vigtigt, at når man driver sin virksomhed fornuftigt, at man så rent faktisk kan gå i seng med god samvittighed hver aften, siger Ivan Christiansen, der også i sidste uge i Effektivt Landbrug forklarede, at kontrollanterne altså bør vise en eller anden form for tolerance, når de er ude på kontrolbesøg.

Der vil nemlig altid, efter dyrlægens opfattelse, uanset hvor tæt man går igennem et landbrug med måske flere tusind dyr, kunne findes enkelte syge eller skadede dyr.

Når kontrollanter kommer ind på en gård, så skal de derfor først og fremmest se på, om tingene overordnet er i orden, og om landmanden er motiveret for at gøre noget ved dyrevelfærden, mener Ivan Christiansen

Lungebetændelse og sår
I den konkrete sag med Leif Christensen havde kontrollanten fra det veterinære rejsehold i september sidste år fundet to mink på den ene af en minkavlerens farme, hvor han har plads til 5.000 dyr, når han har flest. På den anden farm, som han ejer, er der plads til 10.000.

Den ene mink havde måske lungebetændelse, og den anden mink, havde et sår på brystet. Begge mink havde tidligere været behandlet med antibiotika.

- Jeg var lige kommet hjem fra en weekendferie, den dag i september, da kontrollanten kom. Lige inden vi var taget af sted på ferie, havde jeg sprøjtet minken, som måske havde lungebetændelse med antibiotika. Kontrollanten mente dog, at det tangerede dyrplageri, at have den gående rundt, og at den skulle have været aflivet. Det var dog min opfattelse, at den var i bedring, da den spiste, da den blev fodret. De plejer at holde op med at spise, når de er syge, siger Leif Christensen.

Han forklarer, at minken med såret på brystet, mente han også var i bedring, selvom kontrollanten også her var af den opfattelse, at den burde være aflivet. Kontrollanten melder ham herefter til politiet for fundet af de to dyr.

- Det virkede på mig som om, at kontrollanten bare skulle finde et eller andet, siger han.

Ringet op af politiet
Leif Christensen blev efter kontrollantens besøg ringet op af politiet, om han ville vedkende sig sigtelsen for at have overtrådt dyrevelfærdsloven. Sigtelsen ville formentlig medføre en bøde på omkring 5.000 kroner.

- Det blev et princip for mig, så derfor betalte jeg ikke bare. Ellers kan de jo også bare blive ved. Hvis du mener, at du har ret, så skal man heller ikke bare betale den bøde, fordi, at det er det nemmeste. Sådan er jeg altså opdraget, siger han.

Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at beslutte sig for, om de vil anke dommen fra byretten til landsretten.

Læs også