Tynding af læhegn er en god forretning

En udtynding og vedligeholdelse af læhegnet kan være en god forretning, når overflødige, gamle og syge træer og planter fældes og laves til flis. Samtidig kan energipoppel være en fordelagtig beplantning af landbrugsjord, mener man hos Skovdyrkerne Syd.

Rundt omkring i landskabet står mange læhegn, der ikke bliver hverken vedligeholdt, udtyndet eller på anden måde vedligeholdt. Men sådan behøves det ikke at være. Beviset ses ved en større landbrugsbedrift ved Give, hvor Skovdyrkerforeningen Syd er i gang med at tynde ud i et stort areal omkranset og opdelt med gamle læhegn, der har vokset sig tætte og høje.

For med gode priser for flis, er der med den store mængde træ- og plantemateriale fra læhegnene god basis for at få en god forretning ud af det.

- Faktisk kan prisen for den flis der kommer ud af træ fra læhegn ofte betale udgiften til at få arbejdet udført, forklarer Paul Lillelund, Skovdyrkerne Syd, Børkop, der sammen med skovfoged hos Skovdyrkerforeningen Syd, Thomas Langholz Valentin og kasserer Hans Jørgen Hjort fra Plantning og Landskab i Vejle Kommune denne dag viser rundt på markarealer med læhegnene ved Give.

Og hos Skovdyrkerne Syd sørger man selv for afsætningen af den flis, der produceres, som aftages af varmeværkerne i Region Syddanmark.

- Og der er let afsætning for flis. Spørgsmålet for os har været - hvor finder vi mængden, forklarer Thomas Langholz Valentin om baggrunden for flisproduktion af læhegn.

- Samtidig får man et langt sundere læhegn med bær og buske i bunden til gavn for jagt og vildtet. Et læhegn må ikke stoppe vinden, kun bremse den. Og hvis læhegnet ikke plejes, mistes bunden og det blæser igennem, tilføjer Thomas Langholz Valentin, der skønner at et læhegn typisk vil kunne holde 15 - 20 år med vedligeholdelse og klipning med hegnsklipper cirka hvert tredje år.

Fordelagtig poppel
Dyrkning af poppel kan være et udmærket alternativ til andre træbeplantninger i læhegn og på landbrugsjord. Hos Skovdyrkerne slår man i hvert fald gerne et slag for poppel, som der er tilskudsmuligheder til.

De nuværende tilskudsmuligheder giver mulighed for at dyrke poppel i mellemlang rotation med høst hvert 8 - 10 år.  Lovkravet er minimum 2000 planter pr. hektar og poplen opnår på bare 10 år en diameter på 20 - 25 centimeter i brysthøjde. Skovdyrkernes model er 2.500 planter pr. hektar der kan anlægges for mellem 8.000 og 12.000 kroner per hektar. DB2 ligger på omkring 3.000 kroner per hektar årligt, hvilket svarer til almindelige landbrugsafgrøder.

Læs også