Flis er god indtjening for skovejeren

Als Skovservice ved Sønderborg har specialiseret sig inden skovsektoren med fældning, udkørsel, opskæring og ikke mindst flisning af træ. Og flis er en god forretning for skovejeren.

Det handler om at sikre kapital fra egne træer til skovejeren. Og her flisproduktion en af indtægtskilderne. Hos Als Skovservice nær Sønderborg, har indehaver Erik Christensen specialiseret sig indenfor skovsektoren, hvor der tilbydes fældning, udkørsel, opskæring og flisning af træ - og ikke mindst afsætning af det hele.

Udviklingen i priser og forbrug af energi har gjort flis til en efterspurgt vare fra varmeværkerne, og det er også her, at Als Skovservice afsætter den flis, man producerer og afregner med skovejerene i hele Syd- og Sønderjylland.

Og den model Erik Christensen kører efter er ret enkel - en fast aftale med en pris for skovejeren for hele forløbet fra træet fældes til det ligger klar som færdig flis.

- På den måde er skovejeren sikker på en fast afregningsaftale hvor han fra start kender prisen og det udbytte han får. Hvis der opstår meromkostninger undervejs tager vi dem, forklarer Erik Christensen, der har erfaring for, at den slags aftaler virker optimale for begge parter.

Og mens kævlerne fra træet primært går til eksport og produktion i udlandet, går tømmeret til savværker, mens al flis afsættes til varmeværker herhjemme.

Og selv om Erik Christensen oplever stor efterspørgsel efter flis, mener han samtidig at man fortsat også bør tænke i træproduktion:

- Det er vigtigt at man tænker på skovejerne, og hvad der tjener dem bedst. Altså brugstræer og ikke kun flis, konstaterer Erik, der foruden selskabet Als Skovservice også står bag virksomhederne Als Energi og EC Holding Sønderborg.

Langsom sagsbehandling
Lige nu er han i gang med en udvidelse af virksomheden på adressen Foldager 2 - 6 ved Sønderborg - blandt andet for bedre at kunne få plads til flisproduktionen. Desværre ikke nogen nem opgave, da det har trukket ud i meget lang tid med sagsbehandlingen i Sønderborg Kommune omkring godkendelsesproceduren for virksomhedsudvidelsen.

En sagsbehandlingstid som Erik Christensen ikke lægger skjul på er både uacceptabel og uforståelig i en tid, hvor der er krise og mangel på arbejdspladser og økonomisk aktivitet - samtidig med at der findes iværksættere som ham selv, der er klar på at starte nye virksomheder op.

Læs også