Lokalt frem for globalt

Formanden for Nordsjællands Landboforening tror, at dansk landbrug kan udvikle sig i det lokale. 

- Det er ikke udviklingen, der skal løbe foran os, men os der skal løbe foran udviklingen. Det er den nye erhvervsforening et godt eksempel på, indleder formand i Nordsjællands Landboforening, Herdis Dam.

Herdis Dam har været formand for foreningen i seks år og er på valg i år ved generalforsamlingen den 28. marts. Hun er overbevist om, at den nystiftede erhvervsforening (Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug red.) er det nødvendige skridt for at komme i en tiltrængt dialog med det omkringliggende samfund.

Ny kurs
Landbruget skal ind på en helt ny kurs, og i Nordsjælland har det resulteret i etableringen af en erhvervsforening. Foreningen er  ifølge Herdis Dam et udtryk for, at hun er formand for en organisation, som er på forkant med tendenserne.

- Vi er en meget moderne landboforening, og jeg tror, vi har fået den rolle, fordi vi blandt andet er bynære. Vi er tættere forbundet med de omkringliggende byer og kan hurtigt handle, når vi fornemmer, det er nødvendigt.

- Vi havde eksempelvis allerede de første vandløbslaug efter vandkatastrofen i 2007, så vi er hurtigt ude i forhold til resten af Østdanmark.

Lokalt og individuelt
Herdis Dam forklarer, at dansk landbrug står over for store ændringer, og at det fremover er nødvendigt for både omgivelserne og landbruget selv at betragte erhvervet på en ny måde.

Måske kan andre foreninger blive inspireret af Nordsjællands Landboforening, men det er ikke det vigtigste. Herdis Dams budskab er dog at landmænd og landbrug må forholde sig anderledes til blandt andet kommuner og forbruger, hvis der skal være en konstruktiv sameksistens.

- Man skal erkende, at forholdene for at dyrke landbrug bliver mere lokalt og individuelt prægede. Det vil sige, at i  og med bedrifterne bliver færre og større, kommer deres indflydelse i nærområdet  til at spille en anderledes rolle.

- Etableringen af erhvervsforeningen lå derfor til højrebenet, og jeg kan mærke, at det mere end nogen sinde sætter landbruget på kortet i kommunen.  Vi vil fremover få et mere frugtbart samarbejde med kommunen og andre erhverv, fordi vi fremover får en mere præcis dialog. Det  kan lyde som en kliche, men kommunikation og samtale spiller en afgørende rolle, forklarer Herdis Dam.

Stort ansvar
I kommunerne har man, ifølge Herdis Dam, haft for vane at behandle landmændene ens, og det bliver den nye erhvervsforenings opgave at give landmændene en klar stemme og huske kommunerne på, at landbruget er et aktivt erhverv til gavn for alle. For der skal en vedvarende lokal indsats til for at få samfundet til at fungere side om side med landbruget.

- Som lokal landboforening har vi et stort ansvar her. Det handler om, at landmanden bliver set og hørt i den lokale planlægning med kommunen. De skal tage bønderne med på råd. Den erkendelse gjorde vi med vandløbslaugene tilbage i 2007.

- Vi skaffer arbejdspladser, vi er en vigtig medspiller for samfundet, og derfor skal vi italesætte os selv som et erhverv, hvilket vi har forsømt. Men landbruget er vågnet op til den erkendelse, og ud af det er kommet dialoggrupper, vandløbslaugene og den nye erhvervsforening. Alt sammen i en bevidst indsats for at skabe den bedste dialog mellem os, kommunen og det øvrige samfund.

Skyttegravskrig
Men samarbejde forpligter, forklarer formanden. Kommunen skal være lydhør og komme erhvervet i møde, ellers er det en tabersag. Men den imødekommenhed er da også det, landboforeningen har oplevet.

- Forholdet med landboforeninger og kommunen har tidligere båret præg af en skyttegravskrig, og den er i dag erstattet af en dialogflade. Vores indsatsgrupper bliver modtaget af lokalpolitikerne med kyshånd. Og samtidig får de mange grønne organisationer, som sidder med ved byrådsmøderne, mere kvalificeret modstand, hvilket også har været nødvendigt.

- Det er nye tider, og jeg tror, vi har ramt noget rigtigt med vores måde at etablere os på og henvende os til omgivelserne på. Vi er eksempelvis i tæt dialog med Gribskov Kommune om et biogasanlæg, og det vil gavne både borgeren og landmanden. Her bliver vi aktive medspillere. Hvilket vil gavne alle, slutter Herdis Dam.

Læs også