- Hvis bare vi fik lov

Bæredygtig Landbrug afholder den 23. februar vækstkonference på Diamanten i København.

I disse måneder kører direktør for Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, rundt og holder foredrag under overskriften »Hvis bare vi fik lov«. Landbruget har brug for nye og bedre arbejdsforhold, og Bæredygtigt Landbrug vil være med i front, når det gælder om at skabe bedre rammevilkår.

- Jeg vil være med til at landbrugserhvervet får en bedre ballast i fremtiden. En af grundene til at det er gået galt for landmanden i dag, er det faglige fundament. Vi kan ikke se sammenhæng mellem reduktionen af kvælstof og forbedring af vandmiljøplaner.

- Havde vi derfor samme forhold som vores naboer i Holland, Tyskland og England, ville tingene se meget anderledes ud, hvilket er det, jeg også fortæller om.

Vækstkonference i København
Samtidig benytter Vagn Lundsten lejligheden til at gøre opmærksom på arrangementet på Diamanten i det indre København.

- Den 23. februar afholder vi en vækstkonference på Diamanten i København, og denne vækstkonference vil fokusere på, hvad vi kan som landbrug.

- Temaet hedder »Hvis bare vi fik lov«, og på konferencen lægges der vægt på tre scenarier: 1. Den kendte nuværende fødevareproduktion, med konkurrenceforhold, der ligger langt under vore nabolandes. 2. Den uhyggelige og alligevel realistiske situation, med fuld implementering af vandplanerne og cirka 650.000 hektar landbrugsjord, der ikke længere kan dyrkes rentabelt.

- Med følgende konsekvenser for Danmarks økonomi, beskæftigelse og velstand. 3. Med rammevilkår som Tyskland, hvad kunne fødevareerhvervet så bidrage med i forhold til det øvrige samfund?

Vi er for øjeblikket ved at få foretaget beregningerne af to uvildige økonomer. Et forsigtigt gæt vil være, at scenarie 3 vil give en samfundsværdi på det dobbelte af scenarie 2.

Vi kan hvis vi må
På selv vækstkonference deltager flere politikere heriblandt Jens Rohde (V), Mette Bock (LA) og Per Clausen (EL). Alle vil de tale om landbruget som vækstfaktor.

Bæredygtigt Landbrug Sjælland står for en del af planlægning, og for den nyoprettede græsrodsorganisation glæder man sig til at debattere vilkårene for et fremtidigt landbrug i Danmark.

- Vi har tidligere været og talt med vækstminister Ole Sohn (SF) fordi vi gerne vil forklare den nye regering, hvad det er erhvervet kan, hvis vi får lov, men der er nogle forhold, som først og fremmest skal bringes i orden, hvis man vil have et effektivt landbrug i Danmark, fortæller svineproducent og repræsentant for Bæredygtigt Landbrug Sjælland Peter Kiær.

Man dør langsomt
Bankerne bremser ifølge landmanden de danske bedrifter, og det er et stort problem, som der bør tages fat om med det samme.

- Bliver situationen for landmænd i Danmark ikke bedre inden for ganske kort tid risikerer vi at dø langsomt. Men der er sunde danske landbrug, som vi foreslår at staten kunne kautionere for, det er en mulighed.

Den nystartede afdeling for Bæredygtigt Landbrug på Sjælland vil fremover kæmpe hårdt for at få de relevante ministre i tale og det skal ifølge Peter Kiær ske gennem en konstruktiv dialog, hvor Bæredygtigt landbrug vil fremlægge konkrete spændende løsninger.

- Vi vil puste liv i landbruget igen og her er den gode historie om vores erhverv vigtig - men ikke nok. Unge landmænd i dag, som vi er i kontakt med, er meget nysgerrige, og åbne for hvad vi arbejder med, men samtidig har vi også at gøre med en hel generation som er bekymret for deres fremtid, og for dem negative omtale som de landsdækkende medier kommer med.

- Her kommer vores store vækstkonference ind i billedet. Gennem dialog med politikere og eksperter kan vi denne dag komme lidt tættere på en konstruktiv løsning, slutter Peter Kiær.

Læs også