DLG-medlemmer får del i koncernens succes

Det går godt for DLG-koncernen, og det kommer de 29.000 medlemmer til gode.

DLG’s repræsentantskab har igen i år valgt at deklarere 40 pct. af nettoresultatet efter skat som overskudsandele til medlemmerne. 

Overskudsdeklareringen i regnskabsåret 2011 udgør 116,8 mio. kr. Det er en stigning på 3,4 pct. i forhold til sidste år, hvor beløbet var på 113 mio. kr.

Igennem de sidste mange år er procenttallet for overskudsandelen til medlemmerne steget stødt. I 2004 udbetalte DLG 25 pct. af nettoresultatet efter skat til medlemmerne. Senere steg det til 30 pct., og de seneste to år er der blevet udbetalt 40 pct. til medlemmerne. Samtidig er koncernens indtjening steget stødt gennem årene.

Læs også: DLG leverer rekordresultat

16. år med overskud
– 2011 har været et meget tilfredsstillende år for DLG-koncernen, og vi har levet op til vores mål om at skabe værdi til gavn for vores kunder og ejere. Samtidig har vi skelet nøje til vores vision og er lykkedes med at være innovative og med at udvikle vores aktiviteter på det internationale marked. Det har resulteret i rekorder på bl.a. omsætning og nettoresultat. Den succes udmønter sig nu også konkret til medlemmerne, siger Niels Dengsø Jensen, formand for DLG.

Det er 16. år i træk, at DLG har kunnet deklarere overskudsandele til sine ejere. Som tidligere bliver overskuddet fordelt på flere produktområder.

For 2012 bliver overskuddet fordelt på følgende områder:

• Forrentning af andelskapital

• Kvægfoder

• So-, slagtesvine- og smågrisefoder

• Fjerkræfoder

•  Vitamin- og mineralblandinger

• Udsæd inkl. korn, hybridrug, majs, raps og markfrø

• Køb af korn (byg, hvede, rug, triticale, blandkorn, havre og korn til fremavl)

• Medlemmer af GASA Nord Grønt

Læs også