Miljøministeriet beskyldes for tal-manipulation

Der bør ikke drages vidtgående konklusioner på baggrund af den nye rapport om miljøbelastning fra pesticider anvendt i landbruget, lyder det fra både Videncentret for Landbrug og Bæredygtigt Landbrug, mens Miljøstyrelsen afviser kritikken.

En rapport fra miljøstyrelsen, der i denne uge siger, at der var en stigning på 30 procent i forbruget af pesticider fra 2007-2010, får hårde ord med på vejen fra både Videncentret for Landbrug og Bæredygtig Landbrug.

Begge parter undrer sig kraftigt over, at man har valgt at anvende 2007 som udgangspunkt for beregningerne. Det er nemlig helt afgørende for konklusionen. Havde man i stedt valgt 2008 som udgangspunkt, så kunne man nemlig i stedet have lavet en helt anden konklusion.

- Det er glædeligt, at fra 2008 til 2010 er landmændenes forbrug af sprøjtemidler blevet 15 procent mindre belastende for naturen. Det tyder på, at landmændene handler ansvarligt. Sådan kunne miljøminister Ida Auken lige så godt have kommenteret Miljøministeriets nye rapport, siger agronom Poul Vejby-Sørensen fra Bæredygtigt Landbrug.

 Ikke belæg for konklusion
Fra Videncentret for Landbrug lyder det fra Planteproduktions direktør Carl Åge Pedersen, at der ikke bør drages vidtgående konklusioner på baggrund af den nye rapport.

- 2007 var et år med meget lav miljøbelastning. Havde man i stedet valgt 2008 som udgangspunkt for beregningerne ville man være kommet frem til en formindskelse af miljøbelastningen på 16 procent. Der er derfor slet ikke belæg for at konkludere, at der generelt er en tendens mod stigende belastning af miljøet, siger Carl Åge Pedersen, og forklarer videre:

- Miljøbelastningen fra landbrugets pesticider er lav i Danmark. Derfor giver små fysiske udsving en stor forskel målt i procenter og det er i det lys, at man skal se de 30 procents stigning i belastningen fra 2007-2010, som rapporten viser, siger Carl Åge Pedersen.

Afviser kritikken
Fra Miljøstyrelsen afviser kontorchef Lea Friis Hansen kritikken. Hun forklarer, at grunden til, at man har valgt 2007 som udgangspunkt, skyldes, at dette var et normalt år i forhold til landbrugets forbrug af pesticider.

- 2008 var ikke et normalt år. Det sagde alle også dengang. Heller ikke behandlingshyppigheden var normal. Den var jo unormal høj. Altså omkring 3,5 eller sådan noget, siger hun og forklarer, at på et normalt år, som i 2007 lå behandlingshyppigheden på cirka 2,5.

Lea Friis Hansen forklarer, at det var høje kornpriser i 2008, som man regner med, var grunden til, at forbruget var så højt det år.

Derudover fortæller hun, at 2007 også var året, hvor man startede på at beregne belastningen af pesticider, og det er også en af grundene til, at året er valgt som udgangspunkt.

Læs også