Balladen om vandplanerne er langt fra slut

På torsdag er sidste frist for at indsende klager over vandplanernes tilvejebringelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Organisationerne kan hjælpe, men det er kun de enkelte lodsejere, der kan klage.

For kort høringsfrist for de der før jul fik skærpede ændringer i vandplanen og kun havde ti dage til at indgive en klage til naturstyrelsen. Konkrete fejl i planen der rammer den pågældende ejendom og mangelfuld inddragelse af borgerne i høringsprocessen.

Dette er blot et lille uddrag af de kritikpunkter, der har ført til vedtagelsen af vandplanerne, og hverken Bæredygtigt Landbrug eller Landbrug & Fødevarer har tænkt sig at sidde den - i demokratisk forstand - mangelfulde proces overhørig.

Begge organisationer går i aktion ved senest førstkommende torsdag at indsende klager over direktivets forvaltning fra danske side. Det sker med hjemmel i den såkaldte miljømålslovs bestemmelser, der handler om vandplanernes tilvejebringelse.

I civilretten senere
Umiddelbart ændrer det ikke en tøddel ved selve vandplanerne at indsende klager over tilvejebringelsen af vandplanerne.

- For os er det et led i en række af tiltag, der skal påvirke myndighederne i retning af at trække hele, eller dele af, vandplanerne tilbage. Vi har kontakt med vores advokat om det, og de første klager, der senest på torsdag kan indsendes af landmænd, der er direkte berørt af vandplanerne, er en del af den mangesidede påvirkning, vi iværksætter, påpeger viceformand Henrik Frandsen fra Landbrug & Fødevarer.

Bæredygtigt Landbrug har fremsendt en skabelon til sine medlemmer, hvor det er muligt for landmanden at udfylde de enkelte konkrete klagepunkter i den konkrete vandplan. Organisationen gør tillige opmærksom på, at det vil være muligt at trække klagen tilbage, hvis man i mellemtiden ønsker at rejse en civilretssag om vandplanerne, idet domstolene ikke vil optage sager, der foreligger en verserende klagesag på.

Læs også