Slagteriplan i høring

En lokalplan skal skabe vejen for Danish Crowns nye kreaturslagteri ved Holsted.

Endnu har Danish Crown ikke taget den endelige beslutning om opførelse af et nyt kreaturslagteri ved Holsted som erstatning fra andre, ældre slagterier. På administrativ, kommunal plan arbejdes der dog som om, slagteriet i den vestlige del af Vejen kommune bliver en realitet.

Det gælder bl.a. det formelle omkring lokalplanen. Den er i øjeblikket i høring i otte uger og omfatter et ca. 40 hektar stort område ned mod Esbjerg-motorvejen ved afkørsel 70 Holsted.

»Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra Danish Crown om at etablere et nyt kreaturslagteri i tilknytning til det eksisterende erhvervsområde ved motorvejen nord for Holsted«, hedder det som baggrund for, at lokalplanen er udarbejdet.

Forslaget ligger til høring frem til ottende februar.

»Det nye slagteri vil få ca. 300 ansatte og en ugentlig slagtekapacitet på ca. 4500 kreaturer. Hertil kommer aktiviteter i form af opskæring, udbening, hakning, detailpakning, kallunrensning og kogning samt talgsmelteri. Øvrige tilknyttede aktiviteter er forrensning af spildevandet, anlæg til affaldsbehandling, anlæg til opbevaring af husdyrgødning, nedsivningsanlæg til overfladevand, vaskehal til lastbiler, kreaturstald, kedelcentral, værkstedbygning samt særskilt velfærdsbygning til chaufførerne«, hedder det videre.

Håndtering af affald, spildevand og slam vil foregå indendørs.

Læs også