L&F: Manglende politisk handlekraft koster danske jobs

Ny konjunkturanalyse fra Landbrug & Fødevarer får direktør til at frygte, at fremtidige jobs i fødevarevirksomhederne placeres i udlandet.

En ny konjunkturanalyse, som Landbrug & Fødevarer netop har præsenteret, viser, at fødevarevirksomhederne har større forventninger til aktiviteterne i udlandet end i Danmark.

Landbrug & Fødevarer har gennemført konjunkturanalysen ved at spørge sine mere end 160 medlemsvirksomheder om forventningerne på kort og langt sigt til eksempelvis produktion, lager, ordrer, resultat og beskæftigelse.

Virksomhederne svarer, at de forventer, at produktionen vil stige på langt sigt, som er i en periode inden for det kommende år, både i udlandet og i Danmark, men det er i særdeleshed i udlandet, at virksomhederne forventer, at stigningen kommer.

70 procent af virksomhederne forventer således, at de udenlandske aktiviteter stiger, mens det kun er cirka 30 procent af virksomhederne, der forventer stigninger i deres danske aktiviteter.

Placerer jobs i udlandet
Fødevarevirksomhederne forventer samtidig, at de på langt sigt placerer flere jobs i sine udenlandske aktiviteter. 65 procent af medlemsvirksomhederne i Landbrug & Fødevarer forventer her at ansætte flere i sine udenlandske aktiviteter. I Danmark forventer 29 procent af virksomhederne at ansætte flere i løbet af et år.

Det er dog ikke kun medarbejderne, som virksomhederne i stigende grad vil placere i udlandet. Det gælder også investeringerne. 55 procent af virksomhederne forventer stigende antal investeringer i de udenlandske aktiviteter, mens det kun er ni procent, der forventer en negativ udvikling. For Danmark er tallet, at 19 procent forventer flere investeringer i Danmark, mens 28 procent forventer en nedgang.

Usikkert i Danmark
Ifølge direktør i Landbrug & Fødevarer, Carl Aage Dahl, så viser konjunkturanalysens resultat, at virksomhederne over tid har oplevet større politisk usikkerhed i Danmark, og det øger usikkerheden ved at drive forretning i Danmark.

- Det tydeliggør, at handlekraft fra politikernes side kan øge beskæftigelse i fødevaresektoren, men uden en afklaring af rammerne risikerer vi en massiv udflagning af arbejdspladser, siger Carl Aage Dahl til lf.dk.

L&F-direktøren bemærker, at på trods af, at der også er stor usikkerhed i økonomierne omkring Danmark, ser det ud til, at virksomhedernes strategi ude er stabil og positiv over tid.

- Det kunne tyde på, at beslutninger vedrørende drift af - og investeringer i forretningerne i udlandet ikke er påvirket i samme grad som herhjemme, siger Carl Aage Dahl.

Carl Aage Dahl understreger, at det på sigt vil betyde, at de nye jobs, der kan skabes på basis af en stigende efterspørgsel efter fødevarer, placeres i udlandet. Derfor skal virksomhedernes udfordring ved at drive virksomhed minimeres, så det i stedet bliver muligt at skabe ny vækst og flere arbejdspladser i Danmark.

Læs også