Skal vandløbet igennem rundkørslen?

Vandplanernes første høringsperiode har resulteret i et nyt vandløb tværs igennem rundkørsel vest for Bjerringbro. Makværk, lyder det fra planteavler, som ærgrer sig over sjusk og spildte skattekroner. Naturstyrelsen afviser fejl og betegner vandløbet som en opdatering af deres kort.

Der er ikke skyggen af hverken vand eller vandløb på svineproducent Esben Tøttrups jord, der grænser op til den vestlige del af Bjerringbro by. 

Alligevel er der efter første høringsperiode dukket et nyt vandløb op på det officielle kort over vandplansindsatserne. Det nye vandløb er markeret med lysegrøn farve, og er dermed betegnet som et vandløb, der er kommet ind i vandplanerne.

 - På kortet kan jeg se, at vandløbet fra min jord skal løbe direkte igennem rundkørslen ved Tangevej vest for Bjerringbro. Men problemet er, at der ikke er noget vandløb, og der har aldrig været det, siger Esben Tøttrup, der udover erhvervet som svineproducent og planteavler også er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen Midtjylland.

Han undrer sig over, at det nye vandløb først er dukket op på kortet efter første høringsperiode.

- Jeg forventede, at de åbenlyse skrivebordståbeligheder var pillet ud, men man er åbenbart begyndt at tilføje dem i stedet for. Eksemplet viser jo med al tydelighed, hvor useriøst man går til opgaven fra ministeriets side. Det er simpelthen sjusk og spild af skattekroner, siger Esben Tøttrup.  

Opdatering af kort
Effektivt Landbrug har været i kontakt med Naturstyrelsen, og herfra mener man ikke, at der er tale om en fejl. Man har blot opdateret kortet, lyder det.

- Jeg kender ikke den konkrete sag til bunds, men jeg kan oplyse, at der er tale om, at vi har opdateret vores kort efter de faktiske forhold.

- Der er ikke tale om et åbent vandløb, men derimod om et rørlagt vandløb. Det er ikke planlagt, at rørledningen skal åbnes, eller at der skal laves andre indgreb på strækningen, siger kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen i Aarhus.

Han uddyber, at det kan være en anden høringspart, som under høringsfasen har gjort opmærksom på rørledningen, og at det er derfor, den nu blevet ført ind på kortet.

Stoler ikke på det
Den forklaring giver Esben Tøttrup dog ikke meget for.

- Jeg stoler simpelthen ikke på den melding. Og jeg tvivler stærkt på, at der ligger en rørledning på den strækning. Det er højst usandsynligt. Strækningen er desuden markeret på kortet som et vandløb.

- Hvorfor registrer man en »rørledning«, hvis man ikke mener, at der skal ske noget? Alle er lige for loven, og derfor skulle man jo så også registrere alle andre rørlagte vandløb, som der ikke skal ske noget med. Forklaringen er simpelthen for tynd, anfører Esben Tøttrup.

- For mig lyder det nærmere som om, at man fra myndighedernes side forsøger at dække over endnu en åbenlys skrivebordsfejl – eller også forsøger man at bruge vandplanerne til at »opfinde« et nyt vandløb på min jord. Begge muligheder vidner om den useriøsitet og det store hastværk, der er forbundet med implementeringen, fortsætter han.

 

Læs også