Høegh: Vi har brugt Peter Pagh-rapporten i forhandlinger

Da Peter Pagh-rapporten udkom i 2005, var okker et varmt emne, og kemisk måling af vandkvaliteten, som EU kræver, og som kan måle okker, var ikke landbrugets livret. Derfor accepterede landbruget en fortsat dansk praksis med faunabedømmelse af vandmiljøet, lyder det fra tidligere viceformand i Dansk Landbrug.

   

Peter Pagh-rapporten har været på bordet i forhandlinger mellem landbruget og embedsfolkene i Miljøministeriet.

Det forklarer den nuværende miljøordfører for Venstre, Henrik Høegh, der var viceformand i organisationen Dansk Landbrug, da juraprofessor Peter Pagh i 2005 kom med sit responsum om det retlige grundlag for recipientmålregulering af vandløb.

- Det, vi dengang var meget optaget af, var okker. Der er som bekendt okker i en del landbrugsjord, og vi frygtede, at meget jord simpelthen ville blive taget ud af drift, hvis man begyndte at måle vandkvaliteten kemisk. Derfor kunne vi dengang godt nikke ja til, at det fortsat var dansk praksis med en faunamæssig bedømmelse af vandkvaliteten i vandløbene fremadrettet, forklarer Henrik Høegh.

Ærgrer sig
EU's fiskedirektiv, som miljøprofessor Peter Pagh i weekendens udgave af Effektivt Landbrug anklager Miljøministeriets embedsfolk for at have siddet overhørigt, kræver ellers, at vandkvaliteten i EU-landenes vandløb måles kemisk.

- I dag ærgrer det mig, at vi ikke har været mere opmærksomme på, hvad faunaklassificeringen kunne få af konsekvenser. Det er først i august i år, jeg virkelig er blevet klar over konsekvenserne.

- For der er jo sket det, at faunabedømmelsen stille og roligt er blevet trillet over i vandplanerne og i klassificeringen af danske vandløb i stærkt modificerede, modificerede og naturlige vandløb, siger Henrik Høegh.

Nye fokusområder
Selvom han i dag ærgrer sig, mener Henrik Høegh, at Peter Paghs responsum er blevet brugt rimeligt i det landbrugspolitiske arbejde. Han mener også, juristens konklusioner har været kendt i landbrugskredse.

- Vi gjorde brug af den viden, vi fik fra Peter Pagh i vores landbrugspolitiske arbejde. Den har også været et del af mit eget landbrugspolitiske arbejde, indtil jeg kom i folketinget. Ikke mindst har jeg brugt argumenterne lokalt på Lolland-Falster.

- Men det er klart, at jeg har haft andre fokusområder som folketingsmedlem og som minister, pointerer Henrik Høegh.

Han kom i folketinget i 2007 og var fødevareminister fra februar 2010 frem til 3. oktober i år.

Artikel i weekenden

I weekendens Effektivt Landbrug stod juraprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet, frem og anklagede embedsfolk i miljøministeriet for siden 1970 at have truffet egenrådige og juridisk kritisable beslutninger i relation til EU's fiskevanddirektiv.

Ifølge juraprofessoren har embedsværket blandt andet givet EU-Kommissionen og folketinget usande oplysninger om den danske embedsførelse.

Peter Paghs juridiske konklusioner står i et responsum, som han udarbejdede for Landbrugsraadet i 2005. Dengang hed præsidenten for rådet Peter Gæmelke.

Effektivt Landbrug har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Gæmelke om sagen.

 

Læs også