Jurist anklager miljøembedsmænd for magtmisbrug

Embedsfolk i miljøministeriet har truffet egenrådige og juridisk kritisable beslutninger i relation til EU-direktiver i årtier, vurderer juraprofessor Peter Pagh. Embedsværket afviser.

- Embedsværket kører fuldstændig friløb. Og det har ikke ændret sig, selvom ministrene er blevet udskiftet gennem de mange år.

Peter Pagh, professor dr. jur., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, langer i dagens Effektivt Landbrug hårdt ud efter embedsfolkene i Miljøministeriet.

Det sker på baggrund af et responsum, som professoren i 2005 udarbejdede for Landbrugsraadet. Hidtil har konklusionerne ikke fået offentlighedens opmærksomhed. Men juraprofessoren er ikke i tvivl.

- Juridisk set er responsummet en rygende pistol. I mit arbejde afdækker jeg, at der i den periode, responsummet omhandler, foregår svindel og magtmisbrug fra miljøministeriets side.

Har vildledt og talt usandt
I sit responsum konkluderer Peter Pagh blandt andet, at »Miljøministeriets informationer til Kommissionen (EU-Kommissionen, red.) om den danske gennemførelse af fiskevandsdirektivet (EU-direktiv, red.) må anses for vildledende og i flere tilfælde for usande«.

- I praksis kan man sige, at når der er kommet nye direktiver fra EU, som vi har skullet efterleve i Danmark, har man fra miljøministeriets side gentagne gange ikke gennemført disse direktiver i tråd med, hvad EU har krævet.

- Men man har fra ministeriets side flere gange fortalt Folketinget og EU-Kommissionen det modsatte. Man har altså sagt noget til det danske folketing og til EU-Kommissionen, som ikke er rigtigt. Det kan jeg dokumentere, siger Peter Pagh.

Uden juridisk hjemmel
Juraprofessoren kalder det, der efter hans vurdering er foregået, en embedsmæssig sygdom, Danmark har haft i 40 år, og trækker en tråd til de kommende vandplaner, hvor hovedparten af omkring 7.300 kilometer udpegede vandløb i Danmark fra miljøministeriets side er klassificeret som »naturlige«.

- Udpegningerne kan med en vis ret siges at være en udløber af den enerådende praksis, man har praktiseret fra ministeriets embedsfolks side siden 1970. Altså - man har gjort, som man selv bedst synes - og uden juridisk hjemmel til det, siger Peter Pagh.

I centraladministrationen afviser man dog alle anklager.

- Jeg kan forsikre, at vi er et hæderligt ministerium, der gør, hvad vi kan og skal, lyder det fra vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen, der hører under ministeriet.

Læs meget mere i Effektivt Landbrug Weekend

Læs også