Halmfyring på vågeblus

Som følge af den våde høst har mange halmleverandører problemer med at opfylde deres kontrakter. Fynsværkets halmfyrede kraftvarmeblok er midlertidigt lukket ned indtil sidst i december.

- Den våde høst har betydet, at selv om vi havde sikret os meget halm på kontrakter, så har mange af vore leverandører meldt tilbage, at de ikke kan levere så meget halm, som de har kontrakter på. Derfor kan vi i indeværende fyringssæson (fra 1. august 2011 til 31. juli 2012, red.) kun regne med at modtage omkring halvdelen af de mængder, vi har kontrakt på.

Det konstaterer Jeanette Bodi Sørensen, der er brændselschef hos den danske del af energikoncernen Vattenfall, der ejer Fynsværket og en række andre energivirksomheder.

Blok 8 ligger stille
- På Fynsværkets halmfyrede kraftvarmeblok, Blok 8, har vi brugt en del halm allerede i august, september og oktober, fortsætter Jeanette Bodi Sørensen. Det hænger blandt andet sammen med to forhold. Dels var august så kold, at behovet for fjernvarme kom tidligere end normalt. Derfor brændte vi en del halm af i august. Og dels har den kulfyrede Blok 7 haft et teknisk problem i løbet af sommeren. Det betød, at vi var nødt til at holde Blok 8 i drift længere - for at levere mere varme, hvor vi ellers normalt ville drosle ned i en periode for vedligeholdelse og reparationer.

- Dette års høst var meget usædvanlig. Vi har bedt leverandørerne melde ind, hvor meget halm, de har bjærget i forhold til kontrakterne. Det tog lidt tid, inden meldingerne kom ind, men da vi fik et overblik over situationen, viste det sig, at der kun var halm nok til få måneders drift. Derfor har vi valgt at lægge Blok 8 stille i en periode, siger brændselschefen og forventer, at den kommer til at køre igen i slutningen af december.

Kontrakten forpligter
- Det er vigtigt, at folk gemmer halmen til Fynsværket, understreger Jeanette Bodi Sørensen. Når så stor en andel af vore leverandører ikke kan levere, er vi også nødt til at kræve dokumentation for, at leverandørerne har gjort, hvad de kunne for at opfylde deres kontrakter.

- Det indebærer blandt andet, at den halm, som de kontraktligt har forpligtet sig til at levere til os, ikke bliver afsat til anden side, selv om det måske her og nu vil være muligt at få en højere pris for den.

- Vi vil gerne have halmen. Men hvis vi opdager, at nogen misligholder deres kontrakt og for eksempel sælger den halm, vi har kontrakt på, til anden side, så udelukker vi dem som leverandører i en periode. En kontrakt er en kontrakt, og den forpligter begge parter.

- De, der bryder kontrakten for at forfølge en kortsigtet profit, bør tænke på, at de ødelægger det for alle halmleverandører - fordi de ødelægger troværdigheden, understreger brændselschefen hos Vattenfall.

Læs også