LA: Der må gøres op med bureaukratiet i landbruget

Liberal Alliances fødevareordfører, Mette Bock, finder det for urimeligt, det bureaukrati som landmændene i dag er udsat for.

145 sider.

Så meget fylder vejledningen om gødskning og harmoniregler for 2011/12, og det er ifølge Liberal Alliances fødevareordfører, Mette Bock, et ganske godt eksempel på, at bureaukratiet og det regelvælde, der pålægges danske landmænd, er gået for vidt.

- Man bliver nødt til at se på, om kontrolsystemet er rimeligt og fornuftigt bygget op. Man har indtryk af, at kontrolsystemet er bygget op lag på lag. Det er som om, at der lige bliver bygget en lille flis og lap på ind i mellem, uden at der er nogen, der gør noget ved det, siger Mette Bock.

Hun mener, at det nu er nødvendigt at gennemse hele systemet. Ifølge hende er der en kontrol og et medfølgende bureaukrati fra EU-systemet, der er svært at rette op på, men der er ting, som vi selv her i Danmark kan træffe beslutninger om, og gøre tingene anderledes end man gør i dag.

- Selvfølgelig skal der være en eller anden form for kontrol, men det skal være en kontrol, som for det første er enkel og ubureaukratisk, og som på den anden side også respekterer landmændene og deres faglighed. Jeg har i den sidste tid mødt mange landmænd, som i den grad bare føler sig kørt over af kontrolsystemet, siger Mette Bock.

Sendt spørgsmål til ministeren
Fødevareordføreren fra Liberal Alliance har sendt et §20-spørgsmål til fødevareminister Mette Gjerskov (S) til skriftlig besvarelse omkring ministerens syn på, om der er grænser for hvor store regelbyrder og ansøgningskrav til f.eks. EU-støtte, det er rimeligt at pålægge almindelige mennesker, der udøver deres liberale erhverv, netop med udgangspunkt i den 145 sider lange vejledning om gødskning og harmoniregler.

Til det lyder svaret fra Mette Gjerskov, at for så vidt angår gødskningsområdet, er hun enig i, at jordbrugerne skal overholde mange regler.

Hun forklarer, at der ved udformningen af reglerne er foretaget en afvejning mellem opnåelse af den tilstrækkelige miljøeffekt og et rimeligt administrationsniveau.

- Gødskningsvejledningen er detaljeret/omfangsrig, men det er nødvendigt for at kunne gennemføre reguleringen på en gennemsigtig og retfærdig måde, og samtidig give jordbrugeren og/eller konsulenten så god hjælp som muligt, lyder det i det skriftlige svar fra Mette Gjerskov til Mette Bock.

Her gør hun også opmærksom på, at den 145 sider lange vejledning i øvrigt er tænkt som et opslagsværk og ikke et dokument, som det er nødvendigt, at hver jordbruger læser fra den ene ende til den anden.

- Fødevareministeriet er løbende i dialog med jordbrugserhvervet for at finde rimelige løsninger om udformningen af vejledningen. Afslutningsvist kan jeg i den forbindelse oplyse, at den kommende natur- og landbrugskommission også vil inddrage forenklingsaspektet, lyder det fra Mette Gjerskov.

Mødes i folketinget i næste uge
Mette Gjerskov og Mette Bock krydser i øvrigt klinger igen i næste uge, når de to mødes i folketingssalen. Sammen med sine partifæller i Liberal Alliance, Anders Samuelsen, Simon Emil Ammitzbøll og Leif Mikkelsen, har hun således kaldt ministeren i folketingssalen for at redegøre for regeringens overvejelser om landbrugets ulige konkurrencevilkår.

Læs også