Danish Crown udbetaler 95 øre i efterbetaling

Fødevarevirksomheden Danish Crown har brugt regnskabsåret 2010/11 på at sikre en robust konkurrencedygtighed. Det resulterer i en efterbetaling på 95 øre til andelshaverne.

Med en omsætning på 51,8 milliarder kroner i år mod 45,2 milliarder kroner sidste år kan koncernen præsentere et resultat på 1.762 millioner kroner mod 1.648 millioner kroner sidste år.

Det er et udtryk for stabilitet - og for, at det er lykkedes at skabe organisk vækst i et udfordret marked i løbet af året.

Det fornuftige resultat giver anledning til at foretage en højere konsolidering end normalt i selskabet, og repræsentantskabet har i dag godkendt en disponering af overskuddet, som betyder, at 1.394 millioner kroner udbetales som restbetaling til ejerne, mens der konsolideres med 368 millioner kroner.

- Det gode resultat giver mulighed for at konsolidere med det, der svarer til 16 øre ekstra – udover en kontant restbetaling på 95 øre. Det er et ansvarligt repræsentantskab, der griber muligheden for at tilføre selskabet kapital i lyset af de fremtidsplaner, der er for Danish Crown, siger bestyrelsesformand Niels Mikkelsen.

Flere råvarer fra Danmark
Restbetalingen er således 95 øre pr. kilo til svine-andelshavere, 80 øre til so-andelshavere og 130 øre til kreaturandelshavere.

- I år har vi brugt en del tid på at diskutere kapitaltilførsel, og årets ekstraordinære konsolidering betyder, at der er tid til at fortsætte den diskussion, indtil vi i ejerkredsen er klar til at træffe en beslutning, siger Niels Mikkelsen.

Det er især i de udenlandske selskaber og på de udenlandske markeder, værdierne i fødevarekoncernen i dag skabes, men den stabile konkurrencedygtighed på afregningen til ejerne har betydet en øget tilgang af råvarer på godt fem procent i Danmark.

Stigende råvarepriser
- Vi bliver en stadig mere international koncern, og vores adgang til eksempelvis markedet i Kina har i det forgangne år bidraget væsentligt til den konkurrencedygtige notering – og Kina har været det hastigst voksende marked. Det understreger vigtigheden af en fødevaresikkerhed i verdenseliten, for det er den, der giver adgang til markederne. Sammen med vores leveringssikkerhed, vores efterspurgte knowhow og vores kvalitet er det det, der gør os til en eftertragtet partner, siger CEO i Danish Crown Kjeld Johannesen.

Danish Crowns forædlingssektor bidrager igen væsentligt til det samlede resultat og klarer sig godt i den internationale konkurrence. Den europæiske forædlingsindustri er pt. udfordret af stigende råvarepriser - især som følge af stigende efterspørgsel fra BRIK-landene. En udfordring som fortsætter ind i det nye år.

- Der er mange led i vores værdikæde, og de påvirker hinanden. Og ligesom forædlingssektoren kommer til at arbejde med at hente de forhøjede råvarepriser hjem, så fortsætter vi også i det kommende år med at se på lønomkostningerne i den danske del af koncernen. Kun sådan kan vi bevare konkurrencedygtigheden, siger Kjeld Johannesen.

Læs også