L&F: Afgifter hæmmer væksten

NOx-afgift og ny afgift for sukker er særlig problematiske for væksten i ny finanslovsaftale, mener Landbrug & Fødevarer.

I weekenden faldt de sidste brikker på plads for regeringens og Enhedslistens finanslovsaftale.

Fra Landbrug & Fødevarer er der ros til den grønne del af aftalen, men generelt så fokuserer aftalen for lidt på vækst og fremgang for erhvervslivet, mener man.

Landbrug & Fødevarer havde gerne set flere forslag med fokus på, hvordan Danmark kan sætte gang i den eksportdrevne vækst og en forbedring af erhvervslivets vilkår.

- Vi savner målrettede tiltag og desværre løser finansloven ikke Danmarks grundlæggende problem, nemlig en forbedring af konkurrenceevnen i forhold til udlandet. Det er eksporterhvervene, der skal tjene pengene til forbruget i Danmark, og den internationale konkurrence er benhård. Hvis vi vil bevare arbejdspladser i Danmark, så bliver vi nødt til at tænke i vækstfremmende tiltag – og undgå nationale danske afgifter og regler, der skader konkurrenceevnen overfor udlandet, siger Claus Søgaard-Richter, direktør i Landbrug & Fødevarer, i en .

For mange afgifter
På negativ-siden tæller blandt andet afgifter og skatter for fem milliarder kroner.

- Afgifter i den størrelsesorden belaster erhvervslivet, og de rammer mange af vores danske fødevarevirksomheder og gør det dyrere at være forbruger. Det indebærer en øget risiko for, at danske arbejdspladser bliver overtaget af udlandet, siger Claus Søgaard-Richter.

Direktøren i Landbrug & Fødevarer peger særligt på en ny afgift på tilsat sukker og en femdobling af NOx-afgiften som problematiske.

- Det kun meget få andre lande, der har en NOx-afgift på samme høje niveau, lyder det.

Afgiften vil ramme skævt, og blandt andet gartnerierne bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt. Samtidig rammer afgiften skævt i forhold til bioenergi, og skader dermed regeringens målsætning om at gå over til ikke-fossile energikilder.

Ansvarlig kurs
Omvendt anerkender man i Landbrug & Fødevarer, at der overordnet er fastholdt en økonomisk ansvarlig kurs, og at der er en række tiltag, som peger i positiv retning.

- Det er positivt, at regeringen skubber til den grønne udvikling; blandt andet ved at satse på økologi, udvikling af vådområder og pleje af græs- og naturarealer. I fødevareerhvervet er vi afhængige af naturen, og vi vil meget gerne bidrage til at pleje den og udvikle løsninger, der kan skåne miljøet og naturen. Eksportpotentialet i forhold til både økologi og miljøteknologi er stort. Med den rette udvikling kan det give nye store eksporteventyr for Danmark, siger Claus Søgaard Richter.

Endelig giver tiltag på forskningsområdet båder plusser og minusser i karakterbogen.

- Det er positivt at regeringen overordnet har fastholdt midlerne til forskning på samme niveau, og at man har satset på danske styrkepositioner som fødevarer, energi og miljø. Til gengæld er der sket en kraftig nedskæring af de strategiske midler til fødevarer i forhold til sidste år, og det er problematisk, når vi skal skabe vækst. Det er behov for at opprioriter fødevare i 2013 og i den kommende innovationsstrategi, siger Claus Søgaard-Richter.

Læs også