Patrioterne: Vi må stå sammen

Den politiske situation for landbruget er kritisk, konstaterede formanden for Patriotisk Selskab på foreningens generalforsamling.

Landbrugets rammevilkår var endnu engang på dagsordenen på generalforsamlingen i Patriotisk Selskab, hvor formand Peter Cederfeld de Simonsen appellerede til den nye regering om at være velforberedte, når EU's landbrugspolitik – sandsynligvis i andet halvår af 2012 – skal fornys.

- Vi håber, at den danske regering og formandskab vil arbejde grundigt med forberedelserne, så vi ikke en gang til skal opleve dansk enegang på rammevilkårene. Det må også være slut med udsagn om reduktion eller fjernelse af EU-støtten. Disse udsagn bør ikke gentages, da det kun sætter Danmark ud på sidelinjen i de vigtige beslutninger om dette afgørende emne for lige konkurrence i EU, sagde Peter Cederfeld.

Han mener ikke, at Kommissionens forslag er godt nok.

- Kommissionens reformudspil er ikke ambitiøst nok, når det kommer til vækst og ens konkurrenceevne i medlemslandene. Desuden savner man fokus på nationale støtteordninger, som jo forvrider og ødelægger samarbejdet og det fælles formål, lød det fra Peter Cederfeld.

Grønne tiltag
Regeringens planer om at nedsætte en natur- og landbrugskommission bør ifølge patrioternes formand givet fald mødes af et velforberedt erhverv.

- Det bliver ikke mindst op til Landbrug & Fødevarer at sikre, at kommissionen under sit hele arbejde – på både natur- og landbrugsområdet – har fokus på, at vi som en del af EU skal have lige og ens vilkår og i øvrigt fastholde, at vi driver erhvervsvirksomheder og ikke blot er en kulisse for befolkningens fritidsaktiviteter, sagde Peter Cederfeld.

Han mindede også om, at Grøn Vækst, som blev opfundet af den tidligere regering, ikke er forsvundet. Grøn Vækst sætter rammerne for dansk implementering af vandrammedirektivet, som får stor betydning for landbruget.

- Regeringen skriver godt nok, at de vil se på de umiddelbare problemstillinger, der har vist sig under første høringsfase, men ikke at disse vil blive behandlet i lodsejernes favør. De skriver også, at de vil have fokus på faglighed og saglighed, hvilket er glædeligt, hvis det bliver ført ud i virkeligheden, konstaterede Peter Cederfeld.

Sammenhold vigtigt
I Patriotisk Selskab vurderer man, at den politiske situation for erhvervet er yderst kritisk. Derfor er det vigtigt, at erhvervet står sammen indadtil.

- Efter et turbulent år med flere tunge delegeretmøder i Herning og kampvalg om formandsposten, står vi nu med en organisation, hvor det må være rimeligt at antage, at diverse børnesygdomme med baggrund i fusionen og formandsposten er fortid, sagde Peter Cederfeld.

- Erhvervet er i en historisk vanskelig situation, og vi skal som medlemmer og organisation nu tydeligt kunne se fremdrift i både de politiske resultater og erhvervets image og profilering overfor den brede offentlighed. Det er bestemt også at foretrække, hvis man fra centralt hold havde undgået de udmeldte kontingentforhøjelse og i stedet vist lidt effektivisering af fusionen, sagde Peter Cederfeld, som også kom ind på stridighederne mellem Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug.

- Patriotisk Selskab ønsker, at man nu står sammen i hele erhvervet, også selv om det koster noget stolthed at række hånden ud. Behovet for målrettet at bruge alle kræfter på erhvervets situation bør stå lysende klart for alle, understregede patrioternes formand.

To nye i bestyrelsen

Bestyrelsen i Patriotisk Selskab fik på generalforsamlingen to nye medlemmer.

Bendt Wedell, Frijsenborg og Wedellsborg Godser, erstatter Marianne Kyed, Lerhøjgaard, og Jørgen Stougaard, Bonnegaarden, erstatter Janus Skak Olufsen, Quistrup Gods.

De øvrige valg var genvalg.

Læs også