- Bestyrelsesdebat har taget en forkert drejning

Formand for Centrovice, Niels Rasmussen, ønsker at understrege, at der er stadig skal være plads til alle i Landbrug & Fødevarer.

En primærbestyrelse i Landbrug & Fødevarer bestående af samtlige landboformænd.

Den idé luftede formand for Centrovice, Niels Rasmussen, i weekendens udgave af Effektivt Landbrug, da han mener, at det vil være en måde at styrke følelsen af demokrati lokalt blandt dets medlemmer.

Den opsigtsvækkende udmelding, der vil betyde, at der eksempelvis ikke bliver plads til formændene fra eksempelvis deltidslandmændene, økologi-, svine- og kvægsektionen i primærbestyrelsen, har medført en del reaktioner.

- Det hele har taget en lidt forkert retning. Jeg er egentlig ikke så interesseret i at diskutere, hvem der skal smides ind og hvem der skal smides ud af bestyrelsen. Det, som jeg gerne vil diskutere, det er, at vi får skabt en bestyrelse, der gør, at vores medlemmer lokalt kan se sig selv i den, siger Niels Rasmussen, om baggrunden for at han kom med sit forslag i Effektivt Landbrug i weekenden.

Han understreger, at det er dette, som er den helt store udfordring i øjeblikket, og at det er noget, som optager ham meget.

Plads til alle
Den fynske formand understreger samtidig, at han er af den holdning, at der fortsat skal være plads til alle i Landbrug & Fødevarer. Både fra Familielandbruget, deltidslandmænd, økologer og så videre.

Niels Rasmussen forestiller sig, at der blandt de lokale formænd i bestyrelsen udpeges en form for ministre, der får til opgave at repræsentere eksempelvis økologerne, deltidslandmændene, familielandbruget, plante-, svine- og kvægsektoren og så videre.

Som det ser ud i dag blandt de lokale formænd, så findes der allerede her flere, som helt naturligt vil kunne gå ind at varetage ansvaret for et enkelt område, mener han. Han nævner eksempelvis Torben Hansen, som i dag sidder i primærbestyrelsen i kraft af sin rolle som formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, men som også er formand for Gefion, og derfor fortsat ville være kompetent til at kunne varetage planteområdet i en eventuel ny bestyrelse.

Familielandbruget ville ifølge Niels Rasmussen også være repræsenteret i en ny bestyrelse, da der eksempelvis findes fællesforeninger som DL Sydhavsøerne og Bornholms Landbrug.

- Langt hen ad vejen, så vil det ikke give nogen ændring i forhold til den besætning af bestyrelsen, som vi har nu, lyder det fra Niels Rasmussen.

Læs også