Dalum er stadig på vej

»Dalum-ånden« eksisterer endnu i 125-års jubilæumsåret. Den er udtryk for nogle værdier, som de unge overleverer til hinanden, siger Dalum Landbrugsskoles direktør.

»De kommer hertil, alle sammen gennemsyrede af Dalum-ånden!«

Med disse fyndige ord forberedte en af Dalum Landbrugsskoles tidligere lærere, J.K. Svenstrup, for mange år siden skolens sommerhold på de oplevelser, de ville få ved det forestående elevmøde.

Og »Dalum-ånden« er der på en eller anden måde stadigvæk og vil sikkert medvirke til, at mange gamle elever vil møde op, når landbrugsskolen fredag den 4. november markerer sit 125 års jubilæum.

»Aldrig færdig - men altid på vej« var mottoet for Dalum Landbrugsskoles første ejer og forstander, Jørgen Petersen. Og lige siden har skolen været i en bestandig udvikling.

Man vil noget
- Dalum-ånden eksisterer endnu. Den har forandret sig, men der er helt afgjort en særlig ånd over stedet her, siger Brian Caspersen, der pr. 1. august i år tiltrådte som direktør for Dalum Landbrugsskole.

- Dalum-ånden er udtryk for nogle værdier, som de unge overleverer til hinanden. Og de kommer her, fordi de positivt har valgt det.

- Vi har studerende fra hele landet, og vi ønsker netop at have den smeltedigel, det giver, at have folk fra hele landet. Man kommer her, fordi man vil noget!

Klædt på til de rigtige valg
- Vi skal som skole forstå at ændre os, når erhvervet ændrer sig. Vi skal hele tiden sørge for at levere det, som erhvervet har brug for. Ikke mindst inden for områderne ledelse, servicering og markedsføring.

- Vi har meget fokus på, at landbrugene er virksomheder. Og at der skal være forretning i det. Det er en vigtig disciplin, som vi er gode til her på stedet.

- I dag kan man ikke forestille sig en landmand, som ikke har kendskab til finansielle instrumenter. Man skal kunne vælge til og fra. Og vi kan forhåbentlig medvirke til, at de unge mennesker er klædt på til at træffe de rigtige valg.

Stor skole
- Sidste år gennemførte vi 266 elever på landbrug plus ca. 80 jordbrugsteknologstuderende. I alt ca. 350 årselever. P.t. har vi ca. 240 fordelt på grundforløb og 1. hovedforløb i Korinth - og på Dalum 2. hovedforløb (landmand) samt uddannelserne til produktionsleder, virksomhedsleder og agrarøkonom, fortæller Brian Caspersen.

- Desuden har vi i samarbejde med Tietgenskolen/Erhvervsakademiet Lillebælt uddannelserne til jordbrugsteknolog og professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed.

- Medarbejderstaben svarer til ca. 70 årsværk. Det betyder, at der er ca. 100 mennesker på lønningslisten.

Mange uddannelser
- Vi skal have kvalitet i alle uddannelserne, og det har vi. De unge kommer på grund af vores faglighed, vores studiemiljø - og det netværk, de får med andre på uddannelserne.

- De unge, der afslutter uddannelsen som landmænd her, har mange muligheder. Man skal altid kunne komme videre. Og her på stedet ligger der flere muligheder for de unge mennesker. Vi får en god synergi mellem de forskellige uddannelser.

- Vores lærere er bedre uddannet end mange andre steder. Deres spidskompetencer kan vi kun have, fordi vi har så mange uddannelser. Dalum Landbrugsskole er et historisk sted, som har forstået at udvikle sig.

Altid på vej
- Du har brugt udtrykket »125 år og altid på vej«. Hvor er I på vej hen?

- Vi er blandt andet på vej i retning af mere fokus på forretningsdelen af landbruget. Vi skal være bevidste om, at landbrug er virksomheder, svarer Brian Caspersen.

- Vi er på vej mod flere fagligheder. Områderne ledelse, servicering og markedsføring bliver mere synlige. Men det betyder ikke, at man ikke skal være dygtige planteavlere, kvægbrugere, svineproducenter m.v.

- Som en stor landbrugsskole har man mulighed for at have kompetente mennesker på alle områder. Og på landbrugets lederuddannelser er vi bedst!

Fusion med muligheder
Ifølge Brian Caspersen har fusionen i 2003 med landbrugsskolen i Korinth åbnet mange muligheder.

- Det er en styrke, at vi kan have to afdelinger med henholdsvis unge og voksne. Udfordringen er at få de to afdelinger koblet mere sammen, så de i Odense er rollemodeller for dem i Korinth.

- I det daglige skal vi udnytte de muligheder, Korinth giver for at lave efterskolelignende forhold, betoner Brian Caspersen. Således har vi lavet en 40-ugers »pakke« omfattende 10. skoleår. De unge kan tage grundforløb plus første hovedforløb i Korinth og andet hovedforløb i Odense, der slutter med »landmand«.

Den bedst mulige skole
- Vi er gode, men vi kan altid blive bedre, siger Dalum Landbrugsskoles direktør. Vi er på vej hen mod noget nyt. Men vi må ikke lukke øjnene for virkeligheden. Vi skal tværtimod se mulighederne både i dag og i morgen.

- Ledelse er mere vigtig end nogensinde. Ledelsesundervisning kræver volumen. Men vi kan løfte opgaven!

- Det er et privilegium at være her - sammen med dedikerede unge mennesker og fantastisk dygtige medarbejdere. Vi kæmper alle sammen for at gøre dette her til den bedst mulige skole.

Læs også