Skolen er fulgt med tiden

- Jeg er meget fortrøstningsfuld med hensyn til fremtiden, siger formanden for Dalum Landbrugsskoles bestyrelse.

- Vi har været igennem nogle hårde år. I forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne havde vi i en periode ikke så mange elever. Og vi skal hele tiden tilpasse os til antallet af elever.

- I 2006 lavede vi en femårig strategiplan for skolen, og i dag er der godt styr på økonomien. Og vi har med vores nye direktør fået ansat en skolemand, der samtidig har forstand på økonomi.

Det siger formanden for Dalum Landbrugsskoles bestyrelse, gårdejer Jens Jacobsen, Øster Hæsinge, der driver et landbrug på 270 ha med 300 søer og produktion af ca. 11.000 slagtesvin.

Selv han taget sin driftslederuddannelse på Dalum, og var i øvrigt i 1975 på det første hold med særligt fokus på svineproduktion. Og han fortæller, at eleverne på holdet ligefrem lavede en forening, »Fyn fri for Fodermestre«.

Byggerier
I 1975 - mens Peder Nygaard var forstander - blev jorden omkring skolen solgt. I stedet købte skolen gården Lammehave ved Ringe.

Omkring 2003 blev Lammehave solgt, og provenuet brugtes til 1. etape af de nye kursusbygninger. Senere blev den gamle gymnastiksal renoveret. Lærerværelset forsvandt til fordel for et moderne kompetencecenter, og den historiske høresal blev renoveret. Endelig etableredes Fog Petersen’s Bygning med nye værelser, og de øvrige værelser er blevet »shinet op«.

- Medarbejderne var involveret i byggerierne, og ved alle disse projekter har prisen holdt sig inden for budgetrammerne, påpeger Jens Jacobsen.

- Bygningerne danner i dag ramme om et godt studiemiljø, og en meget stor del af de studerende bor på skolen. Endvidere udlejes skolens lokaliteter i dag til kurser og arrangementer - en omsætning på ca. 10 millioner kroner om året.

Vigtig fusion
Fusionen mellem Dalum og Korinth i 2003 har ifølge Jens Jacobsen haft stor betydning.

- Det var vigtigt for os, at Korinth blev bevaret som »fødekæde« til Dalum, da man ellers kunne risikere, at de unge ville tage på grundskole andre steder - og så måske fortsætte deres uddannelse der. Endvidere var det vigtigt, at voksenmiljøet på Dalum Landbrugsskole blev bevaret. Samtidig arbejder vi på at udbygge Korinth som ramme om et godt ungdomsmiljø.

- Skolen er fulgt med tiden. Og der er stadig en korpsånd - blandt andet takket være dygtige mangeårige medarbejdere, også køkken- og teknisk personale.

Tror på fremtiden
- Heldigvis mærker vi ikke på elevtallet, at der er krise i landbruget. Tilgangen har tværtimod været stigende, konstaterer Jens Jacobsen.

- Der skal fortsat være landbrugsproduktion i Danmark. Derfor vil der også fortsat være brug for virksomhedsledere, agrarøkonomer og jordbrugsteknologer.

- De unge er meget seriøse og dygtige. Og jeg er meget fortrøstningsfuld med hensyn til Dalum Landbrugsskoles fremtid, lyder det fra formanden her op til 125 års jubilæet.

Læs også