Landbrugets førstemand bør vælges direkte

DEMOKRATI: LandboSyd med i gruppe af regionale landboforeninger, der på det kommende delegeretmøde den 9. og 10. november vil fremsætte forslag om, at fremtidige L&F-formænd vælges direkte af medlemmerne - ganske enkelt af hensyn til demokratiet.

Et ønske om at styrke demokratiet mellem Landbrug & Fødevarer og organisationens aktive landmænd. Så klart lyder begrundelsen for et forslag fra LandboSyd, der sammen med landboforeningerne for Nordsjælland og Bornholm samt Landøkonomisk Selskab, der vil blive fremlagt i forbindelse med delegeretmødet i L&F den 9. og 10. november.

Forslaget går i al sin enkelhed ud på, at de aktive 29.000 medlemmer i L&F ved en urafstemning vælger den nye formand. Og det stopper ikke her. Formand for LandboSyd, Mogens Dall, oplyser, at man også vil foreslå urafstemning i forbindelse med principielle forhold og beslutninger - alt sammen for at styrke demokratiet, sammenholdet og give primærbestyrelsen i L&F legitimitet.

Side 5
Et plus på bundlinjen på 700.000 kroner før skat. Hos Thyregod A/S, der blandt andet producerer et bredt program indenfor græs- og tipvogne samt gyllenedfældere, er der grund til optimisme.

Og det er især motiverede medarbejdere og intens produktudvikling, som direktør Claus H. Jensen fremhæver som forklaringen på resultatet i virksomheden, hvor man tillige har intensiveret salgsindsatsen i både Danmark og resten af Europa.

Læs også