Ny S-ordfører vil slå et slag for et grønnere landbrug

Orla Hav er ny fødevareordfører for Socialdemokraterne, og han vil nu indlede en dialog med parterne i landbruget om, hvordan målsætningen om et grønnere landbrug kan nås.

Efter valget til Folketinget i sidste måned er der nu rodet godt op i ordførerskaberne i de forskellige partier.

I udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri er der således kun to gengangere blandt ordførerne fra de forskellige partier i forhold til før valget. Det er Erling Bonnesen (V) og René Christensen (DF). De seks øvrige partier i Folketinget har alle fået nye fødevareordførere.

Hos regeringens største parti, Socialdemokraterne, hedder fødevareordføreren nu Orla Hav. Han er tidligere amtsborgmester i Nordjyllands Amt, hvor han sad i 1998 til 2006. I 2007 bragede han ind Folketinget med det femte højeste personlige stemmetal af alle. Dengang fik han 29.192 stemmer.

Færre stemmer
Ved valget i september var dette stemmetal dog faldet en hel del, og han blev overhalet af den tidligere S-ordfører på landbrugsområdet, Bjarne Laustsen, som den mest populære politiker i Nordjylland. 59-årige Orla Hav fik dog stadig et højt personligt stemmetal med 18.121 personlige stemmer, hvilket placerer ham som den politiker med 11. flest personlige stemmer i Folketinget.

- Jeg er anden generations indvandrer fra land til by. Mine forældre boede midt i landbrugssamfundet, som jo ganske vist så noget anderledes ud dengang med små brug og så videre. Det er min referenceramme til landbruget, siger Orla Hav, der ikke vil lyve og sige, at han har et meget indgående kendskab til landbruget.

- Men jeg er altså vant til landbruget. Jeg ved godt, at den søde lille kalv skal slagtes på et tidspunkt. Sådan er det. Jeg er slet ikke i tvivl om, at man i det danske landbrug er ualmindelig dygtigt og umådelig effektivt, siger Orla Hav.

Måske lidt for effektivt
Han fortæller, at han mener, at det danske landbrug ligefrem er så dygtigt og effektivt, at det nogle gange sætter balanceproblematikkerne i spil i forhold til, hvad naturen kan klare.

- Det skal vi have sat fokus på. Jeg har jo levet i et område med indenlandske farvande og mange å-systemer, nemlig Limfjordsområdet, som er meget sårbart. Her har landbruget en forpligtigelse til at benytte sig af en driftsform, som naturen kan leve med, også på den lange bane, siger Orla Hav.

Han fortæller, at han allerede har indledt en dialog med parterne i landbruget om, hvordan man når målene i vandplanerne, og hvordan man skal håndtere regeringens målsætning om et grønnere landbrug, så det også kan lade sig gøre at drive et landbrug i Danmark.

I samspil med fødevareministeren
Som fødevareordfører for samme parti, som ministeren på området kommer fra, Mette Gjerskov, så forventer Orla Hav ikke, at han udadtil bliver meget markant.

- Jeg skal jo sørge for, at vi er i samklang - ministeren og jeg. Jeg kommer ikke til at køre soloridt på det her område, siger han.

Orla Hav forventer ikke, at det bliver noget problem.

- Jeg har jo ikke prøvet det før. Jeg har kun prøvet den anden situation, hvor vi var fuldstændig uden for indflydelse. Jeg oplever det som en fantastisk fordel at have tæt adgang til den minister, som har mulighed for at sætte apparatet i sving, og som kan dreje på nogle knapper, lyder det.

I næste uge under Videncenter for Svineproduktions årsmøde vil Orla Hav i øvrigt komme nærmere ind på, hvad Socialdemokraterne vil med landbruget. Den nye fødevareordfører deltager nemlig som gæstetaler.

Læs også