Vådområde opgivet

Med planerne om Grøn Vækst fik kommunerne til opgave at finde egnede steder til vådområder. I Jammerbugt Kommune blev et område ved Ryå udpeget. Det er netop opgivet.

Et område langs med Ryåen i Jammerbugt Kommune har været udvalgt til at indgå i Grøn Vækst-planerne for Limfjorden. Projektet har været diskuteret på flere lodsejermøder, og der er nedsat en dialoggruppe med deltagelse af kommunen, lodsejere og LandboNord om projektet.

Men projektet er nu stoppet, selvom det er teknisk muligt at gennemføre, fordi det ikke lever op til de økonomiske rammer i Grøn Vækst, som har krav til både kvælstof- og omkostningseffektivitet. Det meddeler Jammerbugt Kommune.

Forundersøgelserne havde vist, at de særlige forhold omkring Ryå med det relativt flade landskab ville medfører, at et vådområdeprojekt ville påvirke 386 hektar, hvor det vil være muligt at fjerne 55 kilo N pr. hektar pr. år.

Men vådområdeprojekterne i Limfjordens opland skal gennemsnitligt fjerne 113 kilo N pr. hektar pr. år for at opfylde målene i Grøn Vækst. Et mål som altså langt fra kan opnås i et vådområdeprojekt ved Ryå.

For høje omkostninger
Ud over kvælstofeffektiviteten er det et krav, at de samlede omkostninger til realisering af det enkelte vådområdeprojekt ikke overstiger 866 kroner pr. kilo N. På grund af den lave kvælstofreduktion ville de samlede realiseringsomkostninger pr. kilo fjernet kvælstof i vådområdeprojektet blive for høje.

Det er skønsmæssigt vurderet, at de samlede omkostninger pr. kilo fjernet kvælstof i et vådområdeprojekt ved Ry Å vil være omkring 1.250 kroner pr. kilo N.

- Projektet er teknisk muligt, men det falder uden for den ramme, som er fastsat af staten, konkluderer Jammerbugt Kommune, og tilføjer, at de har fået en god botanisk undersøgelse med nyregistreringer og en beskrivelse af de tekniske løsninger, som vil kunne bruges som inspiration for andre.

Læs også