Fosfor og nitrat fanges i drænrørene

Næringsstoffer kan neutraliseres, hvis drænvandet fra markerne løber gennem et filter af aktivt kul. Det tyder tyske undersøgelser på, og systemet testes netop nu i Nordjylland.

På Birkelse Hovedgaard ved Brovst i Nordjylland er Videncentret og Danske Maskinstationer og Entreprenører netop i gang med at teste forskellige typer af drænrør.

Sideløbende med landsforsøget er der gravet nogle drænrør ned, der er omviklet med Xilit, der er en form for aktivt kul. Xilit er et biprodukt fra brunkulsproduktion.

- Xilit har den egenskab, at når drænvand med fosfor og nitrat kommer i forbindelse med det, sker der en ion-bytning. Det bevirker, at fosfor og nitrat delvist neutraliseres, fortæller Klaus Aage Bengtsson, Nordkær Dræn, der er den danske importør af drænrørene.

De første resultater fra forsøget kommer til foråret.

Fjerner op til 51 procent
En repræsentant for Videncentret Planteproduktion har netop været til møde i Tyskland omkring effekten af de nye typer af drænrør.

Tyske laboratorieforsøg viser, at Xilit kan fjerne mellem 18 og 51 procent nitrat, og mest når der er meget vand.

Der er større usikkerhed omkring, hvor meget fosfor der kan fjernes, og her venter man stadig på mere dokumentation.

Læs også