10.000 jobs forsvundet i fødevareindustrien siden 2000

De 10.000 tabte jobs siden 2000 i fødevareindustrien er formentligt ikke de sidste jobs, som er blevet flyttet til udlandet, lyder det fra Landbrug & Fødevarer efter ny økonomisk analyse af dansk konkurrenceevne.

Det er ikke kun på grund af krisen, at Danmark taber jobs, men også på grund af dårlig dansk konkurrenceevne. Dårlig dansk konkurrenceevne har således fjernet hvert 5. job - svarende til cirka 10.000 jobs - i fødevareindustrien siden 2000.

Det er en af hovedkonklusionerne i en økonomisk analyse, som Landbrug & Fødevarer netop har løfter sløret for.

Hvor der i 2000 var 50.000 jobs i den danske fødevareindustri, er den samlede beskæftigelse nu faldet til 35.000.

- Den danske konkurrenceevne er siden årtusindeskiftet sat under pres, og det har betydet stigende udflytning af beskæftigelse i de danske eksporterhverv. Det er imidlertid ikke kun med hensyn til løn og produktivitet, at Danmark klarer sig dårligt i sammenligning med udlandet. Det er i høj grad også på afgifter og skatter på produktion, at Danmark har tabt, siger cheføkonom Leif Nielsen, Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelelse.

Mistet 20-25 procent konkurrenceevne
Danmark har mistet 20-25 procent lønkonkurrenceevne i perioden fra 2000 til 2008 overfor de vigtigste eksportmarkeder som bl.a. Tyskland og Sverige. Den forringede konkurrenceevne har betydet, at en del af fødevareproduktionen er blevet flyttet til udlandet. Samtidig har konkurrencen i forhold til udlandet betydet, at det har været nødvendigt løbende at effektivisere produktionen, hvilket isoleret set har reduceret antallet af beskæftigede og dermed har medvirket til, at konkurrenceevnen ikke er yderligere forringet.

De 10.000 tabte jobs i de danske fødevarevirksomheder skal man ifølge analysen heller ikke regne med at få igen. Når der er først er foretaget investeringer i udenlandske produktionsanlæg, vil produktionen ikke vende tilbage.

- Ønsker man at bevare den danske fødevareindustri, med samlet set omkring 80.000 beskæftigede i industrien og tilknyttede erhverv, og samtidig bevare et højt lønniveau, er det nødvendigt, at man giver virksomhederne lavere produktionsomkostninger. Høj løn, lav produktivitet og høje produktionsomkostninger er en dårlig cocktail, som flytter danske arbejdspladser til udlandet, siger Leif Nielsen.

Overraskende lav sammenhæng
Trods færre beskæftigede i fødevareindustrien viser analysen overraskende nok, at tabet af jobs har haft begrænset betydning for de følgeerhverv, som er forbundet med fødevareindustriens økonomiske aktivitet. I 2000-2006 er der således faktisk kommet 1.000 jobs mere i følgeerhvervene samtidig med, at fødevareindustrien har tabt 8.000 jobs.

De seneste årtier har sammenhængen mellem beskæftigelsen i fødevareindustrien og følgeerhvervene været, at hver gang, der er forsvundet et job i fødevareindustrien, er der forsvundet et job i følgeerhvervene. I 2004 stoppede denne udvikling. I dag er der for hver beskæftiget i fødevareindustrien beskæftiget 1,5 i følgeerhvervene.

Læs også