Fynske søer får nu 30 grise om året

Centrovices effektivitetskontrol viser høj produktivitet i fynske svinebesætninger.

En magisk grænse i fynsk svineproduktion er nu nået. For første gang viser gennemsnittet af E-kontrollerne, som udføres af svinebrugsafdelingen i Centrovice, at de deltagende 89 soholdere i gennemsnit har fravænnet 30,0 grise pr. årsso i 2. kvartal i år. Det er en fremgang på cirka 0,5 gris i forhold til 1. kvartal.

Svinebrugskonsulent Niels Peder Andersen oplyser, at de 89 besætninger er fordelt med 58 besætninger med produktion af 30 kg’s og 31 besætninger med produktion af 7 kg’s grise. Tilsammen indgår der 53.000 søer i gennemsnittet.

- Det er ganske imponerende, men spredningen er fortsat stor fra 34,0 til 24,3 fravænnede grise pr. årsso, fortæller konsulenten.

Dækningsbidrag I er ved E-kontrollen for 30 kg’s sohold opgjort til godt 4.000 kroner og for 7 kg’s sohold på cirka 3.100 kroner.

Mindre foderforbrug
Blandt de 58 sobesætninger, hvor smågriseproduktionen er op til 30 kg, er der hos smågrisene opnået en daglig tilvækst på 427 gram, med et foderforbrug på 2,01 FEsv/kg tilvækst.

Hvad angår de 28 besætninger, som indgår i opgørelsen for smågrise 7-30 kg, har den gennemsnitlige daglige tilvækst ligget på 453 gram med et foderforbrug på 1,99 FE pr. kg tilvækst og en dødelighed på 2,5 procent. For hver smågris er dækningsbidraget opgjort til godt 40 kroner.

Slagtesvinene i Centrovice-opgørelsen opnåede 907 gram i daglig tilvækst med et foderforbrug på 2,84 FE pr. kg tilvækst, en dødelighed på 3,2 procent og 60,4 procent i kødprocent. DB1 er her i gennemsnit på 97 kroner.

- Med de høje foderpriser er foderforbruget pr. kg tilvækst meget afgørende for produktionsøkonomien, understreger svinebrugskonsulent Niels Peder Andersen.

Han nævner, at der i afprøvninger mellem pelleteret færdigfoder og hjemmeblandet melfoder, hvor alt andet er lige, har hjemmeblandet melfoder typisk haft 3-5 procent dårligere udnyttelse.

- I fynske besætninger er hjemmeblandet foder ofte kombineret med restriktiv fodring, hvilket kan være forklaringen, at vi i områdegennemsnittet ser det modsatte, at hjemmeblanderne har et lavere foderforbrug end færdigfoder, påpeger konsulenten.

Økonomien sidste år
Den høje effektivt i fynsk svineproduktion bekræftes i øvrigt af driftsresultaterne for 2010. Her tjente soholderne i gennemsnit 138.000 kroner i deres produktion, hvor man eksempel i Nordjylland tilsvarende havde et underskud på ikke mindre end 404.000 kroner.

Til gengæld viser rapporten fra Videncenter for Svineproduktion, at de fynske slagtesvineproducenter i 2010 måtte nøjes med et driftsresultat på 113.000 kroner, hvor kollegerne i Østjylland som de bedste i landet lå på 228.000 kroner.

Læs også