Korn: Stabile priser

Kornpriserne har været stabile den seneste måned, og det er der gode chancer for, at de vil fortsætte med året ud, vurderer markedsanalytiker. Risiko for prisløft på soja.

Usikkerhed om økonomien har fået aktiemarkederne til at falde kraftigt i den seneste måned. Men netop denne usikkerhed kan være med til at give stabile kornpriser de næste måneder, vurderer markedsanalytiker Martin Bach Andersen, Landbrug & Fødevarer.

Den globale efterspørgsel efter korn er nemlig fortsat stor. Så selv om høsten globalt set ser fornuftig ud, kommer lagrene på ingen måder til at bugne af korn ifølge Martin Bach Andersen.

De to faktorer – den økonomiske usikkerhed og de relativt små kornlagre – trækker priserne i hver sin retning - og opvejer i høj grad hinanden, vurderer markedsanalytikeren. I den seneste måned har vi således været vidner til en stabil kornpris, der har ligget og svinget omkring 145 kroner på det fysiske marked.

Denne prisstabilitet kan fortsætte i flere måneder endnu, mener Martin Bach Andersen. Konkret gætter han på, at kornpriserne i det fysiske marked vil ligge i intervallet 140-160 kroner året ud, måske længere.

Prisfald?
Vurderingen er selvfølgelig behæftet med stor usikkerhed. Martin Bach Andersen vil gerne sætte procenter på for at understrege usikkerheden:

- Mit bud er, at vi i de kommende måneder har 60 procents chance for fortsat stabile priser, 25 procents chance for prisfald og 15 pct. chance for prisstigninger, siger han.

Den forholdsvis store risiko for prisfald begrunder Martin Bach Andersen primært med risikoen for, at verdensøkonomien ret let kan forværres, hvilket kan sende forbrugernes efterspørgsel ned. Omvendt, hvis verdensøkonomien bliver bedre end forventet, vil priserne stige.

Under alle omstændigheder vil der dog ikke komme ekstremt store prisudsving i den kommende tid.

- Vi kommer ikke til at se foderhveden falde til under 100 kroner eller over 180 kroner, siger Martin Bach Andersen.

Køb foder
Alt i alt råder markedsanalytikeren typiske svineproducenter uden eget korn til at købe omkring halvdelen af deres foder nu og vente med at købe resten til næste år. For selv om der i hans øjne ikke er stor risiko for prisstigninger, så kan de komme alligevel, og så er det godt at have købt noget foder i forvejen.

Martin Bach Andersen råder desuden svineproducenterne til at holde godt øje med sojaprisen. Mangel på regn i USA kan reducere udbytterne, og hvis vejrfænomenet La Niña medfører tørke i Argentina til vinter og dermed ødelægger den argentinske høst, kan det sende sojaprisen i vejret i 2012.

Læs også