Centrovice rådgiver også deltidslandmænd

Antallet af deltidslandbrug øges. Derfor er der de seneste år kommet øget fokus på rådgivning af deltidslandmænd.

Den fynske landboforening Centrovice har valgt at sætte ekstra fokus på deltidslandmændene.

Centrovice tilbyder mange forskellige ydelser til deltidslandmænd, for eksempel mark- og gødningsplaner, ansøgninger om enkeltbetaling, økologitilskud og miljøvenligt jordbrug, regnskaber, formuerådgivning, forsikringsrådgivning, naturplaner, socialkonsulent m.v.

Deltidskoordinator
- Deltidslandmanden adskiller sig fra den traditionelle landmand på flere områder, påpeger planteavlskonsulent Hanne Pontoppidan, der de sidste tre år har varetaget posten som deltidskoordinator hos Centrovice.

- Deltidslandmanden har som regel job ved siden af og er ofte flyttet på landet for at opnå større livskvalitet. Den traditionelle fuldtidslandmand har nærmest fået kendskabet til dansk landbrugsrådgivning ind med modermælken, mens familien, der er flyttet på landet, ikke har en naturlig tilknytning. Derfor finder deltidslandmanden ikke frem til os lige så let som den traditionelle landmand.

Landscentret har udarbejdet koncepterne »FlexMark« og »FlexRegnskab«, der er målrettet til deltidslandmænd. Hanne Pontoppidan har været projektleder på FlexMark og har således været med til at udarbejde konceptet.

Aktiv deltidsgruppe
- Det er specielt, at det her i huset er en planteavlskonsulent, der er deltidskoordinator, siger Hanne Pontoppidan, der som koordinator for Centrovice’s deltidsgruppe kan »trække på« en række eksperter fra rådgivningscentrets forskellige afdelinger.

- For eksempel når en ny kunde ringer ind til kontoret, så er der nogle på hvert fagområde, der står klar til at rådgive og besvare spørgsmål - med fokus på, hvad deltidslandmanden specielt har brug for. Det er jo ikke altid det samme svar, man har brug for, om man har 500 ha eller fem ha.

- Formålet er at give medlemmer og andre mulighed for at kontakte »den rigtige« rådgiver inden for områder som svinebrug, økologi, planteavl, økonomi, miljø, kvægbrug samt på social- og familieområdet. Og hvis det gælder det organisatoriske og politiske system, så er bestyrelsesmedlem Gert Elbæk kontakt til bestyrelsen.

Halvdelen er deltids
Hanne Pontoppidan understreger, at der ikke er nogen nagelfast definition på, hvem der er deltidslandmænd.

- Det er en stor gruppe af vore medlemmer, der er deltids, konstaterer hun. Inden for planteavl er det således cirka halvdelen af medlemmerne, der i praksis betragtes som deltidslandmænd og benytter vores rådgivning i et eller andet omfang. Nogle er for eksempel ældre landmænd, som sidder på små ejendomme. Mange med større ejendomme har job ved siden af landbruget. Og så er der de mange, som af forskellige grunde har valgt at flytte på landet.

- Vi har ikke specielle priser for deltidslandmænd i vores rådgivning. Men vi har søgt at effektivisere arbejdet og lave nogle produkter, der er målrettet denne gruppe, og hvor det er det nødvendige, vi beskæftiger os med.

»Centrolight«
- En af de ting, vi har gjort for at effektivisere vore produkter, er at have nogle specialtilbud til deltidslandmænd. Her i huset kalder vi dem »CentrolightMark« og »CentrolightRegnskab«. Andre steder har man tilsvarende produkter med andre navne.

- Vi laver planer m.m., som opfylder alle krav. I den forbindelse har vi et oplysningsskema, som vi sender ud til landmændene, så de i ro og mag kan sidde hjemme og udfylde det. Skemaet sendes derefter ind til os, og så kan vi lave de påkrævede planer og skemaer, uden at landmanden behøver at være her.

- For landmændene er fordelen, at de ikke behøver at være her. Og for os, at vi kan lave tingene, når der er lejlighed til det.

- Det betyder, at vi kan halvere grundgebyret til de pågældende landmænd. Vi kan være mere effektive, når vi arbejder på den måde, og det lader vi komme deltidslandmændene til gode.

Udvikling på nettet
- Pris er selvfølgelig et stort emne. Men en anden ting er en overraskelse for mange, der flytter på landet - nemlig, at tid er en begrænsende faktor, når man bor på landet. Der er altid nok at gøre.

- Rådgivningen skal være tidsbesparende - med hensyn til, at folk har andet job ved siden af. Derfor er planen, at vi skal have udarbejdet nogle FAQ (ofte stillede spørgsmål, red.) - og der skal være mulighed for at gå direkte ind på vores hjemmeside og stille spørgsmål til deltidsgruppen.

- Internettet er et af de steder, hvor vi skal udvikle os. Det er jo også typisk der, »de nye på landet« søger deres oplysninger. Man kan også benytte rådgivningen uden at være medlem af Centrovice. Og i kraft af, at vi forsøger at markere os på deltidsområdet, kommer der løbende nye kunder.

Udfordringer og fordele
- Deltidslandmænd er en uhomogen masse. Men min erfaring er, at de i bund og grund efterspørger det samme som fuldtidslandmænd - plus nogle andre ting. Nogle af dem er ikke vokset op med landbrug. Derfor har de spørgsmål til mange ting. Desuden er der mange nicher.

- Jeg synes ikke, deltidslandmænd har specielle problemer. Men det er jo altid en udfordring at få økonomi i en lille ejendom. Centrovice har for eksempel en indkøbsklub - til indkøb af gødning, kemikalier, såsæd m.m. - og den har man som mindre landmand mulighed for at få fordele af.

- Desuden er vi kommet med i et netværk vedrørende udvikling af deltidsrådgivning. Cirka 10 centre er med i netværket, og jeg håber, det kan inspirere os til at komme videre med udviklingen af vores rådgivning til deltidslandmænd, slutter Hanne Pontoppidan.

Læs også