Nu er det nok

Formand for Dansk Landbrug Sydhavsøerne John Nielsen mødtes med det lokale ålaug og viceformanden for Landbrug & Fødevarer, Henrik Frandsen, for at drøfte den alvorlige situation.

Omkring 100.000 hektar markareal er påvirket af de massive vandmasser, der det meste af sommeren igennem er væltet ned over landet i form af det ene skybrud og regnskyl efter det andet. Langt størstedelen af de oversvømmede arealer findes i Sydøstdanmark, hvor stemningen langt fra er god. Mange landmænd står til at tabe dele af høsten.

Situationen påvirker alle
- Vi befinder os i en rigtig dårlig situation. DMI varsler mere regn fremover, og samtidig er der en meget begrænset vedligeholdelse af vandløbene fra kommunens side. Grødeskæring sker kun overfladisk, hvis overhovedet, og det kan vi som erhverv ikke være tjent med, fortæller John Nielsen til Landbrug ØST.

Viceformand for Landbrug og Fødevarer, Henrik Frandsen, er enig.

- Vi bliver nødt til at holde kommunerne op på deres ansvar. Der, hvor vandløbene ikke er renset ordentligt, skal der gøres en ekstra indsats, for det rammer hele vores samfundsøkonomi og ikke blot landmændene. Vandløbene her er lige så vigtige, som kloakkerne er for københavnerne.

Grødeskæring før første juli
Og John Nielsen tilføjer.

- Man skal være opmærksom på, at vi ikke er de eneste, det går udover. Sommerhusejere, parcelhusejere og frugtavlere er alle påvirket af denne situation, og den akutte oprensning og grødeskæring er kommet alt for sent og er en alt for dyr løsning.

John Nielsen mener, at der skal en forsommeroprensning eller grødeskæring  før den første juli, samt en grødeskæring i det tidlige efterår. Hele vedligeholdelsen skal foregå efter sund fornuft og ikke efter regulativer.

- Vi kører nu på alle fronter og vil sammen med blandt andet de lokale ålaug, Østlige Øers Landboforening og Landbrug & Fødevarer forsøge at få politikerne i tale. De må forstå situationens alvor.

Læs også