Biogasbranchen er skeptisk over vækst-udspil

Regeringen vil styrke rammebetingelserne for biogas, lyder det i nyt vækstudspil. Det er dog stadigvæk ikke godt nok, lyder det fra Aksel Buchholt, formand for Foreningen for Danske Biogasanlæg.

Der skal gang i biogasudbygningen i Danmark.

Sådan hedder det i regeringens vækstudspil, der har fået navnet »Holdbar Vækst«, som blev præsenteret i går, og som blandt andet også indeholder den i andre medier meget omtalte boligpakke.

I »Holdbar Vækst« lyder det, at biogas vil skabe vækst, bidrage til omstillingen fra fossile brændsler og medvirke til at reducere de miljøeffekter, der er knyttet navnlig til husdyrgødning.

Det foreslås i udspillet, at tilskudsniveauet til biogas hæves markant og bredes ud til mere anvendelse af biogas end i dag.

Identiske forslag
Meget nyt er der dog ikke om biogas i forhold til, hvad regeringen allerede tidligere har sendt ud om sine ambitioner om biogas. Forslagene er således nærmest identiske med dem, som blev sendt ud i februar i år i regeringens »Energistrategi 2050«.

Siden dengang er der i dag fortsat ikke sket meget. Afregningsprisen er i dag på cirka 78 øre pr. kWh biogasstrøm. For at biogas skal slå igennem i Danmark, så skal afregningsprisen, ifølge Foreningen for Danske Biogasanlæg, op på mindst 1,15 krone pr. kWh biogasstrøm.

Ifølge Foreningen for Danske Biogasanlæg, så vil regeringens tiltag på biogasområdet kun forbedre prisen med cirka 20 øre pr. kWh.

- Jeg er da glad for, at de tænker på os, og det er et skridt i den rigtige retning, men der er stadigvæk et stykke vej op til de 1,15 kroner, som vi ønsker os. Det er nemlig det, der skal til, for at vi får gang i biogassen i Danmark, siger Aksel Buchholt, formand for Foreningen for Danske Biogasanlæg.

Aksel Buchholt fortalte i februar til Effektivt Landbrug i forbindelse med lanceringen af regeringens »Energistrategi 2050«, at han var meget positiv over for regeringens planer på biogasområdet, og at vindene endelig blæste i den rigtige retning efter mange års hårdt arbejde.

I dag er tonen en anelse mere skeptisk hos biogasformanden.

- Politikerne må til at indse, at de ikke får nogle til at investere i biogasanlæg, hvis der ikke er noget afkast ved det. Det er der ikke med en afregningspris på cirka 1 krone. Kommer prisen ikke op på 1,15 kroner, så får vi altså ikke bygget flere biogasanlæg i Danmark. Så simpelt er det, lyder det..

Læs også