V-borgmester vil starte forfra med vandplanerne

Jammerbugts borgmester Mogens Gade (V) tager på torsdag 10 landmænd med sig på Christiansborg for at tale vandplaner.

Miljøudvalget i Folketinget får på torsdag atter engang besøg af landmænd, der er utilfredse med vandplanerne.

Det sker, når borgmesteren i Jammerbugt, Mogens Gade (V), sammen med ti landmænd fra kommunen, har foretræde for udvalget. Han fortæller, at han i lang tid har stået sammen med landmændene i forhold til deres kritik af vandplanerne.

- Nogle landmænd fra kommunen henvendte sig til mig, og så foreslog jeg dem, at vi tog over til Christiansborg for at fortælle Folketingets Miljøudvalg, hvad der er på spil. Jammerbugt Kommune er en landbrugskommune, og landbruget er et vigtigt erhverv for kommunen, som bidrager væsentligt til samfundsøkonomien.

- Med vandplanerne er man i gang med at punktere landbrugets konkurrenceevne med nogle krav, som man ikke er sikker på er rigtige, siger Mogens Gade.

Ordentligt grundlag
Den nordjyske delegation, der udover de ti landmænd og borgmesteren også tæller kommunens formand for miljø- og teknikudvalget og kommunaldirektøren, vil foreslå, at man genetablerer stenrev, og at man laver mini-vådområder.

- Vi synes, at vi skal starte forfra med at skaffe et ordentligt datagrundlag. Blandt andet skal vi altså have styr på den vandløbsklassificering, da den er helt ude i hampen, siger Mogens Gade.

Derudover vil borgmesteren komme med krav om, at det er staten, der betaler for at gennemføre vandplanerne.

- Det nytter ikke, som det er lagt op til, at man kompenserer kommunerne efter indbyggertal. Når staten bestiller en opgave her, så er de nødt til at vide, hvad det koster. Både i forhold til kommunal planlægning og udgifter. Ellers så bliver kommunekassen i Jammerbugt Kommune jo drænet, siger Mogens Gade.

Læs også