Forskuddet på handyrpræmier øges

Danmark vil benytte sig af muligheden for at øge forskuddet på handyrpræmier.

EU-Kommissionen har åbnet mulighed for at øge forskudsudbetalingen for kvægpræmierne fra 60 procent til 80 procent, og man har fra dansk side besluttet sig for at benytte denne mulighed. Det skriver FødevareErhverv i en meddelelse.

Danmark vil benytte denne adgang for forøgelse af forskudsudbetalingerne for handyrpræmierne i 2011. Dette indebærer, at forskudsudbetalingen for handyrpræmier forøges fra 60 procent til 80 procent. Forskudsudbetalingen vil ligesom sidste år ske i begyndelsen af december måned 2011.

Betingelserne
Forskuddet vil omfatte præmier for de handyr, der er slagtet i Danmark, er eksporteret til et land uden for EU eller forsendt til et andet medlemsland i perioden fra uge 1 til og med uge 43 2011.

De dyr, der slagtes resten af året, vil komme med i slutudbetalingen, hvis de opfylder betingelserne for handyrpræmie. Som hidtil vil der blive udsendt en slagtespecifikation i forbindelse med forskudsudbetalingen.

Ved slutudbetalingen udbetales den resterende handyrpræmie for dyr, for hvilke der er udbetalt forskud, og 100 procent af handyrpræmien for dyr slagtet i den resterende del af produktionsåret.

Slutudbetalingen forventes at ske inden udgangen af februar 2012.

For støtteåret 2010 blev der i alt udbetalt 224.852.200 kr. i præmier for 234.350 tyre og stude til i alt 9.873 producenter.

     

Læs også