Stort fald i sopolte

Bestanden af sopolte er faldet med 10 pct. i forhold til sidste år, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Antallet af sopolte, søer, pattegrise og smågrise er faldet, mens antallet af slagtesvin er steget, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Størst er faldet i antal sopolte. I forhold til samme tidspunkt sidste år var bestanden pr. 1. juli således faldet 10 pct. til 217.000.

Derudover er der 3 pct. færre søer, så tallet nu hedder 1.047.000 søer (ikke korrigeret for sæsonudsving). Antallet af drægtige søer er 797.000 stk., hvilket er et fald på 4 pct. De fordeler sig på 192.000 gylte og 605.000 andre drægtige søer.

Der er 212.000 diegivende søer og 2.493.000 pattegrise, hvilket betyder, at der er 3 pct. færre diegivende søer og 1 pct. færre pattegrise end 1. juli 2010. En diegivende so har i gennemsnit 11,8 pattegrise.

Flere slagtesvin
Med et fald på 1 pct. er der nu 5.417.000 smågrise (fravænnede svin under 50 kg), mens slagtesvinene (svin over 50 kg) er steget 6 pct. til 3.360.000.

Antallet af smågrise og slagtesvin skal ses i forhold til den store eksport af levende svin til udlandet. Eksporten går særligt til Tyskland, der aftager 80 pct.

Den samlede svinebestand er 1. juli 2011 opgjort til 12,5 mio., hvilket er samme niveau som for et år siden.

I forhold til tællingen i april er bestanden steget 1 pct., når der korrigeres for sæsonudsving.

1. juli        1. april      1. juli

1.000 stk.

Svin i alt, faktiske tal                   12 528      11 932      12 549

Avlsorner 11             9               9

Søer i alt: 1 082        1 034        1 047

Gylte         202           193           192

Andre drægtige           624           592           605

Diegivende                 218           211           212

Golde        37             38             38

Udsættersøer og orner til slagtning               7               7               6

Sopolte     242           211           217

Pattegrise ved søerne 2 514        2 462        2 493

Fravænnede svin under 50 kg      5 492        5 156        5 417

Slagtesvin, 50 kg og derover       3 181        3 053        3 360

Svin i alt, sæsonkorrigerede tal   12 463      12 296      12 462

Læs også