Touborgs planer for gødning er en ommer

SF's fødevareordfører Kristen Touborgs tanker om at indføre samme grænse på 16 procent kvælstof i ammoniumnitrat-gødning i landbruget, som gælder for haveejere, er ikke gennemtænkt, lyder det fra planteavlskonsulenter.

Efter terrorangrebet i Norge i sidste uge, hvor der sprang en kraftig bombe i det norske regeringskvarter, har SF's fødevareordfører Kristen Touborg bedt justitsministeren svare på, hvor mange procent af ammoniumnitrat i gødning, han mener, der må sælges til landbruget.

Ammoniumnitratgødning er flere gange blevet brugt til fremstilling af bomber i forbindelse med terror. Private haveejere må i dag ikke købe gødning med et højere indhold af 16 procent ammoniumnitrat, mens der for landbruget findes gødningstyper, der har et indhold på op til 34 procent ammoniumnitrat. De mest almindelige gødningstyper har dog et indhold på omkring 27 procent.

Over for Effektivt Landbrug understreger Kristen Touborg, at der ikke er tale om noget konkret forslag fra hans side. Han har endnu ikke lagt sig fast på, om han går ind for, at man sænker niveauet til 16 procent.

- Jeg har blot bedt ministeren om at undersøge konsekvenserne af, hvad der sker, hvis man gør det. Jeg ser meget frem til hans redegørelse, siger Kristen Touborg, der forventer, at denne kommer inden for de næste 14 dage.

Ingen brok over N34
Gødningstypen N34 med et indhold af 34 procent ammoniumnitrat er han dog enig med sig selv om, at den bør forbydes.

- Den type er der slet ikke behov for i landbruget. Der synes jeg slet ikke, at der ville være nogen grund til at brokke sig over det, hvis den skulle blive forbudt, siger Kristen Touborg.

N34 kan jeg forstå
Planteavlskonsulent i LandboSyd, Martin Ugilt Thomsen viser ikke meget forståelse over for Kristen Touborgs planer, hvis han finder frem til, at han vil sænke niveauet til 16 procent ammoniumnitrat. Han mener, at det ville være helt ufornuftigt.

- Det vil komme til at koste penge for landmanden. Der skal transporteres mere rundt, og så kommer det også til at koste mere CO2-udledning. Det vil kort sagt give rigtig mange ulemper, siger Martin Ugilt Thomsen, der fortæller, at hvis man sænker niveauet til 16 procent, så skal landmanden køre cirka 70 procent mere ud.

- Hvis det endelig skulle være, så kan jeg godt se det fornuftige i at sige, at der ikke er nogen mening i at man skal kunne købe N34, men ellers giver det ikke rigtig mening at sænke niveauet yderligere, siger Martin Ugilt Thomsen, der kalder Kristen Touborgs spørgsmål for pop.

Er pop
Fra Agri Nord er der også hårde ord til Kristen Touborgs tanker. Chefkonsulent Jørgen Evald Jensen for Husdyr & Miljø er således træt af, at spørgsmål omkring indholdet af ammoniumnitrat i gødning er dukket op på grund af en enkelt galnings værk i Norge.

- Jeg har det lidt sådan, at hvis man er syg nok i hovedet, og vil have fat i en så lille mængde ammoniumnitrat, som man skal bruge til en bombe, vi snakker jo måske om en 6-700 kilo, og med de enorme mængder af gødning, som der findes på verdensmarkedet, så får man da fat i det alligevel, siger Jørgen Evald Jensen, der kalder Kristen Touborgs spørgsmål til justitsministeren for politisk misk-mask.

Balance i sikkerhed og omkostninger
Kristen Touborg afviser dog, at forslaget er pop og misk-mask. Han fortæller, at han frygter, at store drenge vil begynde at eksperimentere med at lave bomber ud af gødningen med højt indhold ammoniumnitrat, da han har forstået, at man ved simple søgninger på internettet let kan finde opskrifterne på, hvordan man bygger bomber.

Skulle det derfor ske det, at nye strammere regler, som en grænse på 16 procent ammoniumnitrat i gødning vil give højere omkostninger for landbruget, er det noget som erhvervet må tage med.

- Vi er nødt til at kigge på balancen mellem sikkerhed og frihed, men igen, nu har jeg heller ikke sagt, at det er sådan, vi gør. Jeg har bedt ministeren om at undersøge konsekvenserne, siger Kristen Touborg.

Læs også