Klar med al maskinkraft til frøet

Hos Brdr. Rasmussen i Kibæk får rajgræsset første prioritet. En strategi om altid at benytte første mulighed viste sig nyttig i sidste uge, og nu står fire mejetærskere på spring til at tærske den næste frøgræsmark.

- Det er til at regne ud, hvad det koster at køre med tørreriet i et døgn, men umuligt at vide, hvilket tab, man kan risikere at få, hvis der går 14 dage med ustadigt vejr, hvor man ikke kan tærske frøet.

Niels Christian Rasmussen fra Brdr. Rasmussen A/S ved Kibæk i Midtjylland skjuler ikke, at han ofte er tidligere i gang end naboerne med mejetærskeren. Eller rettere mejetærskerne.

Onsdag og torsdag i sidste uge valgte Brdr. Rasmussen nemlig at sætte alle bedriftens fire New Holland mejetærskere ind på at høste de første 22 hektar rajgræsfrø til DLF-Trifolium.

- Vi havde masser af vinterbyg, der også kunne høstes, men prioriterede altså at få frøet tærsket. Og det er vi glade for i dag, hvor der siden vi kørte ud af marken er kommet 30 millimeter regn her på egnen, fortæller han.

Skal alligevel tørres
Brdr. Rasmussens bedrift består dels af en svineproduktion, planteavl, byggeaktivitet og maskinstationsarbejde, så tiden skal udnyttes optimalt.

- Vi har en strategi, hvor vi hellere begynder for tidligt end for sent. Det betyder i praksis, at vi ofte er tidligt ude med mejetærskerne. Sådan gør vi også, når der skal tærskes maltbyg, hvor vi tit begynder to til tre dage før det optimale tidspunkt. Så må vi tørre lidt mere, og det gør vi så, siger Niels Christian Rasmussen, der netop er ved at installere et nyt mobilt Dan-Corn gennemløbstørreri til kornet.

- Når det gælder frøet, skal det jo alligevel altid tørres, så her er der endnu mindre at betænke sig på, anbefaler han.

Hver dag siden i torsdags er rajgræsfrøet blevet gennemgravet i det plantørreri, hvor partiet fra sidste uge nu ligger i blot trekvart meters højde.

- Det var vådt, meget vådt! Jeg ved slet ikke, hvilken vandprocent, der var tale om, men frøet er nu under kontrol.

Tilfredsstillende udbytte
Måske bliver det allerede i dag eller i morgen, de fire New Holland mejetærskere fortsætter med rajgræsset hos Brdr. Rasmussen. Og Niels Christian Rasmussen viger ikke fra strategien om at give frøgræsset førsteretten til maskinkraften. Det bliver frø frem for vinterbyg, der først får glæde af de fire store maskiner med sammenlagt 98 fods skærebordskapacitet.

- Med risikoen for gennemgroning er det vigtigste at få klaret frøet som det første, siger han.

- Siden min far begyndte på det for 40 år siden, har vi haft frø her. På de letteste JB1 jord, hvor vi nu høster rajgræs, har vi vandet to gange i år. Og vi plejer at have nogenlunde sikre udbytter. Den mark med de kubikmetre råvare, vi lige har høstet, anslår vores frøavlskonsulent kan ende med cirka 1.600 kilo færdigvare, og det synes jeg er tilfredsstillende.

Brdr. Rasmussen har yderligere 60 hektar rajgræs af en mere sildig sort.

Læs også