L&F tvivler på opbakning til EU-budget

EU-kommissionens budget er en blandet fornøjelse, mener Landbrug & Fødevarer, der opfordrer Kommissionen, medlemslandene og Europa-Parlamentet til i fællesskab at løfte Europas vækstudfordring.

Det kommende EU-budget for 2014-2020 indeholder store ændringer, blandt andet færre penge til landmænd.

EU-Kommissionen lægger op til at skære over 200 milliarder kroner i landbrugsstøtten, så den går fra at udgøre 41 procent af det samlede budget til 36 procent. Pengene skal i stedet gå til blandt andet forskning.

Hos Landbrug & Fødevarer får budgetforslaget en lunken modtagelse.

- Med de rette reformer kan landbrugspolitikken udvikles til et redskab, der i endnu højere grad end i dag styrker konkurrenceevnen, udviklingen i landdistrikterne og den grønne vækst i Europa samt leverer beskæftigelse, natur og miljø. Alt sammen til glæde for europæerne. Der er simpelthen brug for et solidt landbrugsbudget for at løse fremtidens udfordringer, siger Niels Jørgen Pedersen, formand i Landbrug & Fødevarer.

Tvivler det bliver vedtaget
Formanden tvivler også på, at Kommissionens budgetforslag bliver vedtaget i dets nuværende form:

- Der er ikke opbakning til Kommissionens linje om størrelsen af landbrugsbudgettet rundt omkring i medlemslandene. Det er simpelthen ikke realistisk at få gennemført i sin nuværende form. Fra Landbrug & Fødevarers side arbejder vi særlig for flere danske landdistriktsmidler. Det er herigennem, at vi kan få skabt de grønne løsninger, siger Niels Jørgen Pedersen.

Budgettet lægger op til, at 30 pct. af landbrugsstøtten øremærkes miljøinitiativer. Og den tankegang er god, mener Niels Jørgen Pedersen:

- Det er vigtigt, at de landmænd, der allerede er langt i forhold til at forbedre miljøet og er gået længere, end EU kræver, belønnes og ikke straffes med strammere krav.

Blandt fornøjelse
EU-kommissionen ønsker også at indføre en skat på finansielle transaktioner, og indtægterne skal gå direkte i EU-kassen. Det møder også kritik fra L&F-formanden.

- Det er bekymrende, at Kommissionen i en tid med kreditklemmer og lave vækstrater foreslår en ny skat på finansielle transaktioner.  Det er måske til gavn for Kommissionens kassebeholdning, men ikke for væksten i Europa, siger Niels Jørgen Pedersen.

I stedet understeger formanden, at der er brug for at skabe ny og bæredygtig europæisk vækst, hvis ikke Europa på sigt skal ende som en udkantsregion, mens væksten, dynamikken og de nye jobs skabes andre steder i verden.

Læs også